Kämmenniemen terveysasema säilytettävä

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä vaatii, että Kämmenniemen terveysasema säilytetään.

– Viime aikoina teiskolaisten palvelut ovat olleet erilaisilla lakkautuslistoilla. Kylmää kyytiä on tullut monelta suunnalta, sanoo Ovaska.

 

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska ja kaupunginhallituksen jäsen Suvi Mäkeläinen ovat tyrmistyneitä esityksestä.

– Kyse on lähipalveluista, joihin kaupunkilaisilla pitää olla oikeus myös Teiskossa, Ovaska ja Mäkeläinen toteavat.

Keskustalaisten mukaan palvelut ovat Kämmenniemessä toimineet ja asiakastyytyväisyys on ollut hyvää.

Suomi-rata etenee

Suomi-rata etenee

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin merkittävä päätös. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata Oy -hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset sopimukset.

Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Suomi-radan kehittämisen (Helsinki – Helsinki-Vantaan lentoasema – Tampere) kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa.

Suomi-rata -hanke on merkittävä koko maan kannalta. Tampereen ja Helsingin välinen tunnin juna on olennainen osa suunnittelua. Kiirehdimme asiaa, jotta meillä olisi mahdollisuus saada EU-rahoitusta. Pirkanmaalaisten päättäjien on kyettävä jatkossa lobbamaan sekä Helsinkiä että Brysseliä.

Hoivaköyhyys puhututti valtuustoa

– Hoivaköyhyys ei edes sanana sopinut Köyhyystyöryhmän raporttiin,
ihmetteli Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska.

Hoivaköyhyydellä tarkoitetaan sitä, että palvelujen tarvitsija ei saa
tarvitsemaansa palvelua. Nyt on valtakunnan agendalla vanhustenhuolto ja
ikäihmisten hoito ja hoiva. Kaikki puolueet tuntuvat olevan asian takana
ja vaativat sen parantamista.

– Kotiin annettavien palvelujen saatavuus korostuu, kun halutaan
ikäihmisten asuvan yhä pidempään kotona, muistuttaa Ovaska.

Henkilöstön ammattitaito, saatavuus ja riittävyys ovat merkittäviä
tekijöitä palvelujen laadussa. Työntekijöiden työhyvintointi kiireisessä
työtahdissa  vaatii tarkastelua.

– Hoito- ja hoivatyössä ei riitä pelkät kädet. Tarvitaan sydäntä ja
päätä, sanooa Ovaska.

Lapsiperheiden köyhyyteen tulee Tampereella panostaa enemmän.

Tampereen valtuusto käsitteli kokouksessaan Köyhyystyöryhmän raporttia
tänään. Useissa puheenvuoroissa korostettiin asiakirjan olevan tärkein.

Lisätietoja antavat:
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska
ja
Köyhyystyöryhmän jäsen Raija Moilanen

Kuokkamaantien turvallisuutta parannettava pikaisesti

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska jättää tänään kaupunginvaltuustolle aloitteen, jonka tavoitteena on löytää pikaisia keinoja Nekalassa sijaitsevan Kuokkamaantien turvallisuuden parantamiseksi. Alueella sijaitsee Tampereen yliopiston normaalikoulu, jossa opiskelee päivittäin yli 600 lasta. Koulun vieressä kulkeva Kuokkamaantie on vilkkaasti liikennöity, ja sillä kulkee myös raskasta liikennettä.

–          Koulun vieressä Kuokkamaantien ylittävän suojatien turvallisuutta on lisättävä pikaisesti. Kaupunki on luvannut merkittäviä parannuksia vasta vuonna 2020, mutta asiaan on puututtava nyt. 

–          Tampereella käynnistynyt hanke koulumatkojen turvallisuutta edistämään on hyvä. Kuitenkin jo ennen hankkeen valmistumista ja työpajojen tuloksia, suojatien turvallisuutta on parannettava. Esimerkiksi korotukset tai välkkyvät tehostemerkkikapselit ovat mahdollisia toteutuskeinoja.

Tunnin junat edistämään kestävää kaupunkikehitystä

Tulevissa suurissa ratahankkeissa ja junaliikenteen kehittämisessä ykkösprioriteetiksi pitää ottaa Turun ja Tampereen tunnin junat Helsinkiin. Näille hankkeille pitää löytää EU-rahoitusta.

Nopeat junayhteydet Etelä-Suomen suurten kaupunkien välillä tukevat niiden kasvua kestävällä tavalla. Kasvun kohdistuminen liian vahvasti vain yhdelle seudulle mm. nostaa asumisen hintaa kestämättömällä tavalla. Se ei ole kenenkään etu.

Tunnin junat mahdollistavat niin työvoiman kuin matkailijoiden sujuvan liikkumisen. Samalla voidaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tunnin juna tarkoittaa käytännössä vähintään kahta raidetta ruuhkaisilla rataosuuksilla suurten kaupunkien välillä. Elinkeinoelämän näkökulmasta se on elintärkeä tuki osaavan työvoiman saamisessa.

Ryhmäpuheenvuoro talousarviovaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja,

Työ ja työllisyys ovat tekijöitä, joiden varaan kaupungin menestymine perustuu. Verovaroin ylläpidämme palveluitamme.

Työllisyystilanne on parantunut kuten muuallakin Suomessa. Syitä siihen ovat olleet maailmantalous sekä maan hallituksen määrätietoiset toimet, joiden hedelmistä saamme nauttia.

Vienti vetää niin meillä kuin muualla.

Mutta, arvoisat valtuutetut,

Kaupunkimme talous on kuralla. Ensi vuosi on jälleen alijäämäinen.

Olemme kuitenkin onnistuneet laatimaan yhteisen tiekartan, jolla kaupungin talous saadaan tasapainoon vuonna 2020.

Tiekartta sisältää säätöjä ja tarkkaa taloudenpitoa.

Mikäli onnistumme näissä tavoitteisamme, vältämme veronkorotukset vuodelle 2020.

Mikäli emme, veronkorotus on välttämätön.

Keskustan valtuustoryhmä pitää korotusta viimeisimpinä vaihtoehtoina.
Siksi syystä keskusta haluaa etsiä muita keinoja.

Arvoisa puheenjohtaja,

Jotkut teistä saattavat muistaa sloganin: ”On kotiintulon aika.”

Liian moni nuori aikuinen kokee valmistumisensa jälkeen olevansa pakotettu muuttamaan työn perässä pääkaupunkiseudulle.

25-44-vuotiaiden osalta olemme muuttotappiokunta.

Suurimmat tänne muuttavat ryhmät ovat opiskelijat, koululaiset, työttömät sekä eläkeläiset.

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että työllisten muutto kaupunkiin pitää saada selvästi nousuun.

Muuttotilastoja katsoessaan huomaa myös raadollisen tosiasian:

0-6-vuotiaiden nettomuutto on ollut vuodet 2016-2016 selvästi miinuksella.

Lapsiperheet muuttavat ympäristökuntiin.

Puheenjohtaja, tämä kehitys on katkaistava.

Siksi hyväksymme tämän tiekartan:

Meidän on laitettava päiväkotimme ja koulumme kuntoon ja huolehdittava monipuolisesta asuntotuotannosta niin etteivät uudet valmistuvat asunnot ole vain pieniä kaksioita tai yksiöitä ja että meillä on tarjolla myös omakotitontteja.

Lopuksi haluan kiittää pormestarikoalitiota yhteistyöstä. Nekalan kirjastopalvelujen turvaaminen ja hoitajamaksuista luopuminen ovat esimerkkejä siitä, miten pienikin ryhmä voi isossa koalitiossa vaikuttaa.

Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kollegoilleni siitä, ettei
päiväkotien ja peruskoulun ryhmäkokoja kasvateta.

Arvoisa puheenjohtaja,

On kotiintulon aika.

Ovaska lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin – ”Pirkanmaasta ja Tampereesta haastaja pääkaupunkiseudulle”

Keskustan entinen puoluesihteeri Jouni Ovaska pyrkii eduskuntaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä hämeenkyröläistaustaisen Ovaskan entisillä kotikonnuilla ilmestyvä paikallislehti Uutisoiva.

Ovaska jättäytyi pois puoluesihteerin tehtävästä kesäkuussa toimittuaan kuusi vuotta keskustan puoluejohdossa.

Ovaska sanoo haluavansa siirtyä politiikan taustalta päätöksentekijäksi.

– Puoluesihteerin tehtäväkin on politiikantekoa, mutta taustalla ja paljolti oman puolueen piirissä.

Luokanopettajana toiminut Ovaska aikoo vaaleissa nostaa esiin lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulutuksen merkitystä. Samalla hän haluaa luoda Pirkanmaasta ja Tampereesta haastajan pääkaupunkiseudulle ja Helsingille.

– Meidän päättäjien tehtävänä on yhdessä yrityselämän kanssa huolehtia siitä, että Pirkanmaalle syntyy lisää työpaikkoja ja meillä on tarjolla huippukoulutusta.

Varakansanedustaja Ovaska johtaa Keskustan Tampereen valtuustoryhmää.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajana sekä Hämeenkyrön kunnanhallituksen johdossa.

Julkaistu Tamperelainen-lehdessä.