Miksei siivousalaa ole siivottu?

Blogikirjoitus 5.7.2020 Uusi Suomi

Helsingin Sanomat uutisoi tänään ansiokkaasti monen siivousyrityksen karmivista oloista, joissa työntekijöitä riistetään, palkkoja jätetään maksamatta, heitä uhkaillaan ja kiristetään. Pahimmillaan voidaan puhua ihmiskaupasta, joka on laajaa ja systemaattista. Uhrien haavoittuvaa asemaa käytetään hyväksi.

Uutinen toi esiin vakavia ongelmia, joihin on puututtava.

Tarvitaan kauaskantoisia ja voimakkaita toimia työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien puolesta.

Valvontaviranomaisten keinoja puuttua ongelmiin on vahvistettava. Samoin on tehtävä sanktioiden osalta. Myös poliisin resursseja on lisättävä.

Tällä hetkellä ilmoituksia ei oteta aina vakavasti, tapauksia jätetään tutkimatta ja uhria pompotellaan luukulta toiselle. Kuulostaa suomalaiselta byrokraattiselta yhteiskunnalta.

Ammattiliitot tekevät työehtojen ja -olojen eteen tärkeää työtä, mutta pelkästään heidän panoksensa ei riitä. Lainsäätäjän on kyettävä hoitamaan ongelma yhdessä eri toimijoiden kanssa. Suomessa oikeusturvan pitää koskettaa kaikkia, kuuluipa liittoon tai ei.

Toivon, että yrityksissä ja kunnissa herätään ongelmaan. Meidän on päivitettävä käytännöt, miten väärinkäytöksiin voidaan puuttua julkisissa hankinnoissa. Myös kotikuntiemme sopimukset on tarkastettava ja käännettävä jokainen kivi epäkohtien korjaamiseksi.

Toivon, että jokainen meistä kiinnittää huomiota, keneltä palveluita ostaa.  Meillä pitäisi olla kulttuuri, jossa tukipalveluita suorittavat henkilöt ovat osa työpaikkaa eivätkä vain osa liian pitkää alihankintaketjua.

Suomalaisessa työelämässä pitäisi olla itsestään selvää, että työntekijät uskaltavat puhua väärinkäytöksistä.

Euroalueella investoitava tulevaisuuteen

Keskustan suuri valiokuntaryhmän vetäjä Jouni Ovaska toivoo, että EU:n valtiovarainministerit pääsevät nopeasti sopimukseen tänään jatkuvissa neuvotteluissa. Hänen mukaansa ratkaisujen viivästyminen luo markkinoille epävakautta, reaalitalouteen rahoitusongelmia ja heikentää euroalueen uskottavuutta ratkaista kriisiä.

– Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin toimet koronakriisin aiheuttamaan talouden pysähdykseen vastaamisessa ovat olleet kooltaan huomattavia ja turvanneet euroalueen vakautta. Komission esitykset Euroopan vakausmekanismin käytöstä, työttömyyden vaikutuksia lieventävän rahoitusvälineen käyttöönotosta ja tuesta Euroopan investointipankin takuurahastolle luovat siltaa yli kriisivaiheen, Ovaska katsoo.

Ovaskan mukaan Euroopan vakausmekanismin tuki antaisi tarvittavaa hätärahoitusta julkisten talouksien selviämiselle vaikean vaiheen ylitse, väliaikainen työllisyysrahasto tukisi työllisyyttä ja Euroopan investointipankin takuurahasto auttaisi pk-yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa rahoituskriisissä.

– Lopullinen arvio kriisipaketista on mahdollista tehdä vasta sitten kun euroryhmä on päässyt esityksen yksityiskohdista yksimielisyyteen ja sen käsittely on siirtynyt Eurooppa-neuvostoon.

– Kolmiosaisen kriisipaketin yksityiskohtien osalta on tärkeää, ettei yhteinen velanotto kasva ja viime kädessä kaikki maat vastaavat itse omasta talouspolitiikastaan. Suomen linja ratkaisua hakiessa on ollut oikea. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni on tehnyt tinkimätöntä työtä Suomen intressien turvaamiseksi, Ovaska kiittää.

Ovaskan mukaan nyt tehtävät kriisitoimenpiteet eivät riitä pidemmällä aikavälillä vaan niitä täydentämään tarvitaan kokonaisvaltainen ulospääsystrategia, joka tähtää Euroopan talouden elvyttämiseen kriisivaiheen jälkeen. Euroopan elvytys- ja investointipaketin laatimisessa päävastuu on Eurooppa-neuvostolla.

– Euroopan elvytys- ja investointipaketin tulisi sisältää merkittäviä panostuksia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin, digitalisaation edistämiseen, kiertotalouden vahvistamiseen ja Euroopan teollisen pohjan monipuolistamiseen ja modernisointiin. Avainroolissa on eurooppalaisten työllistävien yritysten nouseminen teknologisen kehityksen kärkeen ja maailmanluokan tekijöiksi.

– Vaikka koronakriisin aiheuttama talouden shokki ravisuttaa Eurooppaa, voi se olla myös mahdollisuus uuteen alkuun, jossa tuotantoa, työpaikkoja ja tutkimustoimintaa palautetaan takaisin Euroopan mantereelle. Kun maanosamme on taloudellisesti ja tuotannollisesti itsenäisempi, pystymme vastaamaan jatkossa paremmin myös erilaisiin kriisitilanteisiin, Ovaska huomauttaa.

Terrorismilait päivitettävä reippain ottein

Kannanotto 25.2.2020

Keskustalaiset: Terrorismilait päivitettävä reippain ottein

Eduskunnan lakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet Hanna Huttunen, Jouni Ovaska ja Tuomas Kettunen kiittävät oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (rkp) riuskasta otteesta terrorismilainsäädännön päivittämiseksi.

Keskustalaiset haluavat lainsäädännön puuttuvan etenkin terroristijärjestöön kuulumiseen ja sellaisen toimintaan osallistumiseen. Tiistaina ilmoitettu terrorismilakien läpikäynti perustuu Marinin hallituksen vuodenvaihteessa tekemään päätökseen.

  • Terroristijärjestöön kuulumiseen tai sellaisen toimintaan osallistumiseen on lain suhtauduttava mahdollisimman ankarasti.
  • Terrorismin torjuntaan liittyvä lainsäädäntö on syytä läpivalaista tarkoin ja hakea eväitä myös muista pohjoismaista.

Keskustaedustajien mukaan on tärkeää, että lain muutostarpeiden kartuttamisen lisäksi työryhmä valmistelee mahdolliset lainsäädäntömuutokset. Näin varmistetaan se, että tarpeelliset uudistukset saadaan viivytyksettä toteutettua.

  • Terrorismin torjunta on tärkeä osa Suomen kokonaisturvallisuutta, josta vastuun kantaminen on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

Haistakaa p***a koko valtiovalta

Kansanedustajan kolumni, Punkalaitumen Sanomat 13.2.

Haistakaa p***a koko valtiovalta

Näin Irwin lauloi jo vuonna 1976. Kritiikki valtaapitäviä kohtaan on aina ollut kovaa. Toimittajat, taiteilijat ja tarkkasilmäinen kansa vahtii ja valvoo päättäjiä. Kritiikki on ollut myös tervetullutta. Se kuuluu demokratiaan.

Esson baarissakin on aina käyty poliittista keskustelua ja asioista on puhuttu niiden oikeilla nimillä. Useimmiten asiallisesti, joskus on loukkaannuttu. Nyt loukkaantumisesta on tullut monelle keskustelijalle päämäärä ja itseisarvo. Lähestytään toisen mielipidettä lähtökohtaisesti siltä kulmalta, mistä voi löytää väärinymmärryksen mahdollisuuden, loukkaantua ja hyökätä. Valitaan joillakin perusteilla mustavalkoisesti puolia ja lopulta loukkaannutaan kaikista vastapuolen mielipiteistä, ilman että aina edes tiedetään, miksi loukkaannutaan.

Jos vastapuolen loukkaantumisen ja hyökkäyksen pelossa asioista muodostuu koskemattomia, alkaako se jo rajoittaa ilmaisemista? Ei enää haluta sanoa, mitä ajatellaan, koska joukkovoima tuomitsee.

Kirjoitin esimerkiksi viime viikolla Twitteriin tekstin, jonka lukija saattoi tulkita monella tavalla. Niin kuin usein voi. Ja loukkaantuneita riitti. Eikä vain yhdestä näkökulmasta, vaan jokainen omasta kannastaan katsoen.

Vuorovaikutuksemme muuttuu vauhdilla uusien medioiden ja viestimien myötä. Somessa, toreilla ja Esson baarissakin rajoja koetellaan. Kynnys siihen, mitä voi sanoa ääneen, on madaltunut.

Tällaisessa murrosvaiheessa on aiheellista vapauksien ohessa nostaa pöydälle myös vastuu, jota yksilön pitää puheistaan ja teoistaan kantaa. Luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Sananvapaus ja sen vaaliminen on yksi keskeisiä arvojamme.

Erityisesti kansanedustajien täytyy kantaa vastuunsa ja ymmärtää, että sanoilla vaikutetaan ja niillä on seurauksia. Sanankäyttäjinä emme voi muka tietämättöminä piiloutua sanojen ja niiden merkityksistä väittelyn taakse, kun tiedämme, että sanat vaikuttavat asenteisiin ja toimintaan. Suomen perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.

Retoriikan taitajat ovat aina ymmärtäneet, että rakentava keskustelu kantaa hedelmää. Kun tekee tietoisen valinnan, että yrittää ymmärtää vastapuolta, ensimmäiset askeleet näkökulmien välillä on otettu. Voidaan saada jotakin aikaiseksi ja asioita edistymään.

Sosiaalisessa mediassa helposti tykkäyksiä keräävä ja algoritmien suosiossa oleva ääripäiden välillä käytävä piikittely näkyy myös poliitikkojen viestinnässä. Koetaan, että on pelattava uusilla säännöillä ja viestittävä kärkevästi, jotta näkyy ja kuuluu.

Tässä on myös riskinsä. Tien päässä saattaa odottaa Pyrrhoksen voitto; taisteluun lähtiessämme tuhoamme enemmän kuin voitto meille lopulta antaa.

Yllättävän hyvä ohjelma

Maanantaina julkaistu hallitusohjelma on tasapainoinen ja se huomioi koko Suomen, sanoo keskustan pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska.

Oli hyvin epätodennäköistä, että olisimme vaalituloksen jälkeen muodostamassa hallitusta. Lopulta SDP:n puheenjohtaja Rinne vetosi meihin, kun näytti siltä, ettei sinipunan varaan rakentuva hallitus ole mahdollinen.

Asetimme neuvotteluihin kovat kynnyskysymykset, jotka koskivat niin lapsiperheiden aseman parantamista, maatalouden kannattavuutta kuin yrittäjien asemaa. Saimme tavoitteemme läpi!

Liikenteestä huolehtiminen takaa myös Pirkanmaan elinvoiman. Saimme perusväylänpitoon 300 miljoonan euron tasokorotuksen. Talvikunnossapitoon tehdään korotus. Yksityistiet saavat lisää rahaa.

Hallitus antaa kesäkuussa lisäbudjetin, jossa käynnistetään merkittäviä liikennehankkeita. Kolmos- ja ysitien parantamisen on päästävä tälle listalle, kärjessä Hämeenkyrön ohitustie.

Tunnin juna Tampereelta Helsinkiin sisältyy kirjaukseen pääradan ja sen laajennusten suunnittelusta. Raideliikennettä suunnitellaan siten, että hankkeelle mahdollistuisi EU-rahoituksen saaminen.

Tampereen ja Pirkanmaan kannalta ohjelma takaa asemamme maan kakkoskasvukeskuksena. Lisäksi meillä on mahdollisuus haastaa pääkaupunkiseutua entisestään.

Arpajaisten voittolista

Arpajaisten voitot on nyt arvottu. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnea voittajille!

Arpajaisvoitto numero
Hopeinen korusetti 740
Hopeinen korusetti 167
Lahjakortti Kehäkukka 233
Lahjakortti Kehäkukka 667
Voitelulahjakortti 604
Voitelulahjakortti 727
Voitelulahjakortti 554
Ravintolahjakortti 515
Ravintolahjakortti 539
Kirjapalkinto 130
Kirjapalkinto 755
Kirjapalkinto 214
Kirjapalkinto 1082
Kirjapalkinto 1090
Kirjapalkinto 292
Kirjapalkinto 469
Kirjapalkinto 823
Kirjapalkinto 1127
Kirjapalkinto 328
Rengassarja 178
Matkalahjakortti 151
Ulkotaideteos 587
Illallinen ehdokkaan kanssa 825
Tähtipyöra 594
Tähtipyöra 784
Tähtipyöra 155
Majoituslahjakortti 698
Majoituslahjakortti 999
Keittiötarvikesetti 333
Tarvikepaketti 749
Rentoutushoitolahjakortti 80
Hierontalahjakortti 295
Kirjapalkinto 65
Kirjapalkinto 512
Kirjapalkinto 137
Käsilaukku 763
Villasukat 998
Mökkiviikonloppu 5/2019 441
Risteilylahjakortti kahdelle Hopealinjat 782
Lakanat Finlayson 809
Lakanat Finlayson 1052
Lakanat Finlayson 987
Pyyhkeet Finlayson 1028
Pyyhkeet Finlayson 799
Kasvohoito yö-ja päivävoide 494
Henkilökohtainen hyvinvointivalmennus 837
Vaatelahjakortti 559
10 kerran avantolahjakortti 249
Villasukat 2 kpl 237
Villasukat 2 kpl 514
Finmari-kynttilä 524
Keramiikkaesine 9
Kirjapalkinto (Tonttu) 444
Lampaantalja 74
Lampaantalja 254

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4. ja päättyy tiistaina 9.4.2019. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Oman kuntasi yleisen ennakkoäänestyspaikan löydät tämän linkin takaa:

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/kuntalista.html

 

Muista ottaa äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistustuksesi, kuten ajokortti tai passi. Tarkemmat ohjeet ennakkoäänestyksestä löytyvät täältä:

https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

Ammatilliseen koulutukseen lisää resursseja

Miksi lähiopetusta on niin vähän ja miten voi olettaa, että peruskoulunsa päättänyt nuori olisi niin omatoiminen, että opiskelisi itse opetuksettomien päivien aikana? Tämä viesti kantautuu joka puolelta.

Viimeisimmän hallituksen tekemät koulutusleikkaukset iskivät pahimmin juuri ammattikouluun. Kun samaan aikaan tehtiin ammatillisen koulutuksen reformi, yhtälö ei ollut lainkaan toimiva. Monet nuoret muuttavat opiskelupaikan vuoksi pois kotoa, ja juuri itsenäistyvälle nuorelle selkeä päivärytmi sekä opiskelukavereiden ja opettajien seura on merkittävää jo mielenterveydenkin kannalta.

Lisäksi on erityisen tärkeää, että omaa elämäänsä ja ammatillista osaamistaan rakentava nuori saa pätevien opettajien ohjausta ja kannustusta. Sitä ei itsenäinen opiskelu voi antaa. Olen kysynyt ammattioppilaitosten opettajilta, mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit, vastaus on selkeä: lähiopetusta lisää, lisää ja lisää. Seuraavalla hallituskaudella yksi iso koulutuspoliittinen asia onkin ammatillisen koulutuksen ripeä kuntoon laittaminen.

Kantelu joulujuhlasta on asiaton

Uskonnottomat Suomessa ry:n tekemä kantelu Ruutanan koulun joulujuhlasta kummastuttaa. Aluehallintovirasto selvittää, onko asiassa loukattu uskonnonvapautta, koska juhla järjestettiin kirkossa ja siellä laulettiin kristillisiä joululauluja.

Mielestäni on hienoa, että juhlia järjestetään muuallakin kuin koulussa. Erilaisuus on rikkaus, ja niin on myös suomalaisen kulttuuriperinnön siirtyminen tuleville sukupolville ja esimerkiksi maahanmuuttajille. Kantelu näyttäytyy liioittelulta.

Ruutanan tilaisuus oli vapaaehtoinen. Uskontokuntiin kuulumattomien tai muihin uskontokuntiin kuuluvien ei yleensä tarvitse osallistua tällaisiin tilaisuuksiin. Opetushallitus painottaa, että joulujuhla on osa opetusta ja toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Sen rinnalle on tarvittaessa järjestettävä vaihtoehtoista ohjelmaa. Valitettavasti vaihtoehtoista ohjelmaa ei nyt ollut tarjolla.

Meidän on huolehdittava, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua juhlallisuuksiin, kuuluipa kirkkoon tai ei. Nämä ovat elämyksiä, jotka tuovat monelle joulun tunnelmaa.

Nettisivujensa mukaan Uskonnottomat Suomessa ry:n tarkoituksena on tehdä tunnetuksi uskonnottomuutta ja uskonnottomien perusoikeuksia, edistää uskonnottomien asemaa sekä toimia heidän etujensa puolesta Suomessa.

Minä puolestani haluan edistää uskonnottomien ja eri uskontokuntiin kuuluvien yhteistyötä. Ei rakenneta raja-aitoja, vaan arvostetaan ja kunnioitetaan erilaisuutta. Myös kirkkoon kuuluvien.

 

Julkaistu Kangasalan Sanomissa 20.3.2019

 

Diabeteksen ennaltaehkäisyllä voitaisiin säästää miljoonia – Terveellisiin elämäntapoihin kannustamisen tulisi olla järjestelmällistä

Kakkostyypin diabeteksen räjähdysmäisesti lisääntyessä on aiheellista kysyä, miten voisimme tukea kaikenlaisista perheistä tulevien lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja?

Diabetesliiton mukaan säästäisimme jopa 26 miljoonaa euroa vuodessa, jos puolet vuosittaisista tyypin 2 diabetesdiagnooseista pystyttäisiin siirtämään vuodella eteenpäin. Se on merkittävä summa pienen maan taloudessa. Suomessa ykköstyypin diabeetikoita on 50 000 ja kakkostyypin diabeetikoita jo 300 000. Lisäksi 150 000 ihmistä sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Diabetesliitto muistuttaa myös, että huonosti hoidettu diabetes johtaa kalliisiin ja elämänlaatua heikentäviin lisäsairauksiin. ”Hoitotarvikkeiden saatavuus, uusien hoitomenetelmien käyttöönotto ja tarvikkeiden laadun varmistaminen ovat oleellisen tärkeitä diabeteksen hoidon onnistumiselle,” liiton vaaliteeseissä painotetaan.

Terveysalan asiantuntijat puhuvat diabeteksen yhteydessä yleensä aina ennaltaehkäisevästä hoidosta. Kakkostyypin diabeteksen puhkeamista voi parhaiten välttää terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla.

Kakkostyypin diabeteksen räjähdysmäisesti lisääntyessä on aiheellista kysyä, miten voisimme tukea kaikenlaisista perheistä tulevien lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja? Usein liikunnalliset vanhemmat ohjaavat lapsiaan liikunnallisiin harrastuksiin. Osa lapsista oppii terveyttä tukevan elämäntavan harrastuksissa, mutta kaikilla perheillä ei ole varaa kalliisiin harrastuskuluihin.

Perheen taloudellinen tilanne ei saa olla syy siihen, että lapsi jää ilman liikuntaharrastusta. Siksi kaupungeissa ja kunnissa tarvitaan lisää höntsykulttuuria ja harrastusseuroja, joissa kilpailu ja kalliit välineet eivät ole pääasia. Pääasian tulee olla liikunnan riemu ja siinä sivussa kasvaminen terveellisiin elämäntapoihin. Myös koulujen kerhotoimintaan panostamalla saadaan lisää liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille.

Terveellisiin elämäntapoihin kannustamisen tulisi olla järjestelmällistä. Mitä useampi aikuinen säästyy kakkostyypin diabetekselta, sitä enemmän meillä on hyvinvoivia ja työkykyisiä kansalaisia.

 

Julkaistu Aamulehdessä 20.3.2019