“Hyvinvointi on päämäärä ja talous väline.”

 

Yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan. Sukupolvet, jotka ovat maan rakentaneet, ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.

Minä uskon ahkeruuteen. Ihmisellä on oikeus omistaa, menestyä ja tavoitella parempaa. Myös työ on jokaisen oikeus.

Työelämä muuttuu, ja ammatteja syntyy sekä katoaa. Tulevaisuuden ammatteja on lähes mahdotonta ennustaa. Tällä hetkellä liian moni uupuu työmäärän alle. Kiire, tulosvastuu sekä epävarmuus työn jatkuvuudesta vaikuttavat työssä jaksamiseen.

Perhe ja työelämä pitää mahtua samaan lauseeseen. Siksi perhevapaauudistus on toteutettava lasten ja perheiden ehdoilla.

 

Jotta Suomeen syntyy uusia työpaikkoja,

  • pienten ja keskisuurten yritysten kannattava toimintaympäristö on turvattava
  • järjestelmän pitää palvella ihmistä, ei toisinpäin
  • byrokratiaa pitää purkaa niin, että lyhyenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa
  • myös osatyökykyisille on oltava realistisia vaihtoehtoja
  • töitä on voitava tehdä myös kohtuullisissa määrin.