Puheet on pidetty – kolmostie saatava kuntoon

Mielipidekirjoitus Ylä-Satakunnassa, julkaistu 29.7.2020

Valtatie kolmella on vakavia puutteita. Tämä tuli jälleen liian karulla tavalla esiin, kun Parkanon Alaskylässä sattui kuolonuhreja vaatinut kolari. Yksi Suomen tärkeimmistä väylistä ei täytä runkotielle asetettuja turvallisuusvaatimuksia.

Kolmostien huono kunto nousi esiin myös taannoisessa Jukka Huikon kirjoituksessa Ylä-Satakunnan sivuilla. Huikko toi esiin aiheellisesti katseiden kääntymisen kansanedustajien puheisiin ja tekoihin.

Pirkanmaalaisena uutena kansanedustajana ja valtatie kolmen eduskuntaverkoston puheenjohtajana ja kolmostien aktiivisena käyttäjänä painotan, että tieto korjaustarpeesta on välittynyt kansanedustajille. Tien korjaamisen osalta aikaa ei ole hukattavissa. Hanketta on ajettu jo pitkään, ymmärrys korjaustarpeesta on jaettu ja suunnitelma parantamisesta on valmis. Rahoitus puuttuu ja tähän on saatava muutos.

Tulen esittämään syksyn ensimmäisessä kolmostien eduskuntaverkoston kokouksessa Vaasan, Satakunnan ja Pirkanmaan vaalipiirien kansanedustajille, että kolmostien remontti, erityisesti Alaskylän mutkien oikaiseminen, nostetaan prioriteettilistan kärkeen. Tulemme käymään neuvottelut liikenneministeri Timo Harakan kanssa.

Suomi-rata lisää elinvoimaa

Kannanotto 16.2.2020

Keskustan pirkanmaalaiset kansanedustajat: Suomi-rata lisää elinvoimaa

Saimme iloisia uutisia, kun valtio, Finavia ja kunnat pääsivät sopuun Suomi-radan hankeyhtiön perustamisesta ja eri tahojen rahoituksesta siihen. Tämä mahdollistaa EU-tuen hakemisen hankkeelle Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä.  Näin Suomi-radan ja sen liitännäisen eli Helsinki-Vantaalle kulkevan lentoradan edistäminen voi toden teolla alkaa. Liikennöinti uudella lentoradalla eli Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkevalla rataosuudella voisi alkaa vuonna 2033 ja muut parannukset pian sen jälkeen.

– Haluamme kiittää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa ja neuvotteluihin osallistuneita kovasta työstä. Suomi-rata vahvistaa usean maakunnan ja koko Suomen kilpailukykyä. Huomionarvoista on alueen 20 kaupungin ja kunnan osallistuminen, mikä kertoo alueen laajasta sitoutumisesta hankkeen edistämisessä, toteavat keskustan pirkanmaalaiset kansanedustajat Jouni Ovaska ja Arto Pirttilahti.

Suomi-rata tarkoittaa nopeampaa ja sujuvampaa raideyhteyttä Helsingistä Tampereen kautta Ouluun ja aina Tornioon saakka, sekä raideyhteyksiä Tampereelta Poriin ja Jyväskylään. Tässä vaiheessa hankeyhtiö kattaa raideyhteyksien esiselvitykset Helsingistä Tampereelle ja lentoradan osalta.

– Toivottavasti myöhemmin myös raideyhteydet Tampereelta pohjoiseen, Poriin ja Jyväskylään saadaan mukaan hankkeeseen. Vasta tällöin voidaan todella puhua Suomi-radasta. Suomen elinvoiman edistämisessä erittäin tärkeä merkitys on sujuvilla raideyhteyksillä niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta. Kilpailukyvyn ja nopeutuvan matkustusajan lisäksi myös ilmasto kiittää. Tätä hanketta tulee viedä lujasti eteenpäin ja siinä työssä me olemme täysillä tukena, toteavat kansanedustajat Ovaska ja Pirttilahti.

Väylä auki ysitien osalta

Hallitus päätti tänään väylien parantamispaketista yhteensä 154 milj. eurolla. Pirkanmaalle saatiin erittäin tervetulleita uutisia perusväylänpidon rahoitukseen. Hallitus esittää Vt 9:n turvallisuuden parantamiseksi Yliskylä-Oritupa ohituskaistan rakentamiseen yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle kohdistuu 4,5 miljoonaa.

”Nyt on saatu väylä auki ysitienkin osalta. Vuosien puheet alkavat vihdoin konkretisoitua, kiitos siitä hallitukselle. Vt 9:lle laadittu yleissuunnitelma pääsee nyt etenemään. Yliskylä-Oritupa ohituskaistan rakentaminen on tärkeä askel turvallisempaan ja sujuvampaan liikenteeseen ysitiellä”, keskustan tamperelainen kansanedustaja Jouni Ovaska hehkuttaa.

Pirkanmaa on jäänyt pitkään jalkoihin, kun niukkoja tierahoja on jaettu. Panostukset valtatie 9:n ongelmakohtiin ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä.

”En olisi uskonut, kun jo keväällä lisätalousarviosta saimme rahaa kolmostielle, että nyt myös ysitie pääsee hyvään alkuun. Perusväylänpitoon esitetään ensi vuodelle 340 miljoonaa euroa. Hallitus on osoittanut, että se tosiaankin panostaa perusväylänpitoon”, riemuitsee Ovaska.

Ysitie kuntoon

Aamulehti on uutisoinut useaan otteeseen valtatie 9:n pahasta ruuhkautumisesta. Tiellä on tapahtunut myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia runsaasti. Viimeisen viiden vuoden aikana Tampereen ja Oriveden välillä on sattunut yli 150 liikenneonnettomuutta, joissa osallisina on ollut 270 henkilöä. Yksikin tapaus on liikaa. Liikenneturvallisuuden osalta tilanne on kriittinen.

Valtatiejakso välillä Tampere-Orivesi on liikennemääriltään päätieverkon vilkkaimpia osuuksia ja liikenneturvallisuudeltaan keskimääräistä heikompi. Tampereen päässä on Suomen vilkkain kaksikaistatie, jolla liikkuu noin 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikenneturvallisuus on ysitien parantamisen tärkein syy.
Vaarallisista ohituksista ja tukkoisista risteyksistä on päästävä sujuvaan arkeen ja työssäkäynnin helppouteen. Tällä hetkellä tiellä on ruuhkia aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikenteen järjestämisellä on suuri vaikutus elinkeinoelämään. Pirkanmaata halkovan valtatien kunnolla ei ole vaikutusta vain maakuntamme yrityksiin vaan koko maahan. Tämän hetkinen tilanne estää tehokkaan kaavoituksen ja maankäytön kehittämisen. Valtatien yhteyteen on mahdollista kaavoittaa alueita teollisuudelle ja palveluille. Lisäksi alueiden kehittäminen tarjoaa keinoja matkailun ja vapaa-ajan yritysten lisäämiselle.

Ysitie on yksi maamme pääteitä, ja sille on asetettu korkeat laatutavoitteet. Tie on myös osa EU:n liikennepolitiikassa strategisesti merkittäväksi katsottua kansainvälistä TEN-T-tieverkkoa.
Valtatie 9 muodostaa maan tärkeimmän poikittaisyhteyden Länsi- ja Itä-Suomen välillä.

Ysitiestä ja sen parantamisesta on puhuttu vuosia. Tielle on laadittu yleissuunnitelma valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja Oriveden eritasoliittymään. Suunnitelman mukainen tavoite on rakentaa moottoritie välille Alasjärvi-Suinula ja 2+2 -keskikaidetie eritasoliittymin välille Suinula-Orivesi.

Jo laaditulla yleissuunnitelmaratkaisulla liittymien ja kevyen liikenteen turvallisuus paranisivat oleellisesti. Ajoajat lyhenisivät ja joukkoliikenteen edellytykset paranisivat.

Pirkanmaa on jäänyt monesti jalkoihin, kun valtio on jakanut rahaa eri hankkeisiin. Pitkän vaikuttamistyön ansiosta saimme vihdoin varmistettua valtatie kolmoselle (Hämeenkyrön ohitustie) 64 miljoonan euron rahoituksen kesäkuun lisätalousarviossa. Tämä onnistui päättäjien, yrityselämän ja virkamiesten yhteistyöllä.

Nykyinen hallitus haluaa panostaa vahvasti liikenteen sujuvuuteen ja elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Nyt pirkanmaalaisten kansanedustajien tehtävänä puoluekantaan katsomatta on huolehtia maakuntamme edunvalvonnasta. Yhteistyötä yrityselämän ja Keski-Suomen maakunnan kanssa on lisättävä.

Nyt tuli jytky! Hämeenkyrön ohitustie lisätalousarvioon

Hämeenkyröläislähtöinen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) iloitsee suunnitelmista rakentaa vihdoin Hämeenkyrön ohitustie. Tiistaiaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Mika Lintilä sekä liikenneministeri Sanna Marin kertoivat hallituksen tulevasta lisätalousarviosta. Esityksessä on varattu ohitustien rakentamiselle 2,4 miljoonaa euroa tälle vuodelle ja yhteensä 64 miljoonan euron valtuus.

-Nyt tuli jytky! Hämeenkyrön ohitustie on ollut vuosikymmeniä suunnitelmissa mutta aina jokin muu hanke on mennyt edelle. Virkamiehet, yrittäjät ja poliitikot ovat tehneet hartiavoimin töitä asian eteen.

-Hämeenkyrön ohitustie palvelee elinkeinoelämää ja lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Monen ihmisen arki tulee helpottumaan. Erityisesti raskaalle liikenteelle Hämeenkyrön lukuisat kiertoliittymät ovat hankalia ja osalle kalustoa jopa mahdottomia ajaa.

Ovaskan mukaan Tampereen ja Vaasan välillä Valtatie 3 ei vastaa liikenneolosuhteiltaan nykyaikaisia vaatimuksia. Väyläviraston mukaan tie on ollut kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna selvästi muita valtateitä vaarallisempi.

-Tien rakentamisella on merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus, ja hanke mahdollistaa suunnitellun maankäytön edistämisen.

-Vuosikymmenten vaikuttamistyö kantaa vihdoin hedelmää. Jälleen on todettava, että tällaiset merkittävät hankkeet etenevät vain ja ainoastaan maakuntarajat ylittävällä yhteistyöllä.

Suomi-rata etenee

Suomi-rata etenee

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin merkittävä päätös. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata Oy -hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset sopimukset.

Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Suomi-radan kehittämisen (Helsinki – Helsinki-Vantaan lentoasema – Tampere) kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa.

Suomi-rata -hanke on merkittävä koko maan kannalta. Tampereen ja Helsingin välinen tunnin juna on olennainen osa suunnittelua. Kiirehdimme asiaa, jotta meillä olisi mahdollisuus saada EU-rahoitusta. Pirkanmaalaisten päättäjien on kyettävä jatkossa lobbamaan sekä Helsinkiä että Brysseliä.

Kuokkamaantien turvallisuutta parannettava pikaisesti

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska jättää tänään kaupunginvaltuustolle aloitteen, jonka tavoitteena on löytää pikaisia keinoja Nekalassa sijaitsevan Kuokkamaantien turvallisuuden parantamiseksi. Alueella sijaitsee Tampereen yliopiston normaalikoulu, jossa opiskelee päivittäin yli 600 lasta. Koulun vieressä kulkeva Kuokkamaantie on vilkkaasti liikennöity, ja sillä kulkee myös raskasta liikennettä.

–          Koulun vieressä Kuokkamaantien ylittävän suojatien turvallisuutta on lisättävä pikaisesti. Kaupunki on luvannut merkittäviä parannuksia vasta vuonna 2020, mutta asiaan on puututtava nyt. 

–          Tampereella käynnistynyt hanke koulumatkojen turvallisuutta edistämään on hyvä. Kuitenkin jo ennen hankkeen valmistumista ja työpajojen tuloksia, suojatien turvallisuutta on parannettava. Esimerkiksi korotukset tai välkkyvät tehostemerkkikapselit ovat mahdollisia toteutuskeinoja.

Tunnin junat edistämään kestävää kaupunkikehitystä

Tulevissa suurissa ratahankkeissa ja junaliikenteen kehittämisessä ykkösprioriteetiksi pitää ottaa Turun ja Tampereen tunnin junat Helsinkiin. Näille hankkeille pitää löytää EU-rahoitusta.

Nopeat junayhteydet Etelä-Suomen suurten kaupunkien välillä tukevat niiden kasvua kestävällä tavalla. Kasvun kohdistuminen liian vahvasti vain yhdelle seudulle mm. nostaa asumisen hintaa kestämättömällä tavalla. Se ei ole kenenkään etu.

Tunnin junat mahdollistavat niin työvoiman kuin matkailijoiden sujuvan liikkumisen. Samalla voidaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tunnin juna tarkoittaa käytännössä vähintään kahta raidetta ruuhkaisilla rataosuuksilla suurten kaupunkien välillä. Elinkeinoelämän näkökulmasta se on elintärkeä tuki osaavan työvoiman saamisessa.