Arvoni

pexels-burst-374074

Ahkeruus

Ahkeruus, työ ja yrittäjyys ovat jokaisen oikeus. Itsensä elämän mittainen kehittäminen luo lisää mahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Ovaska istuntosalissa

Oikeudenmukaisuus

Julkisen vallan on turvattava kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet elämänsä rakentamiseen. Jos taakka on liian raskas yksin kantaa, erilaiset tukiverkot ja yhteiskunta viime kädessä tukevat.

pexels-fauxels-3184418

Yhdenvertaisuus

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja samanarvoisia. Lainsäätäjän on edistettävä tasa-arvon toteutumista arjessa.

pexels-kristina-paukshtite-3270224

Heikommasta huolehtiminen

Niin lapsi kuin vanhus tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa. Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. Lapsista on pidettävä huolta, heitä on rohkaistava ja heidän näkemyksiään on kuultava.

Sukupolvet, jotka ovat maan rakentaneet, ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.

pexels-thiago-japyassu-1563604

Ympäristö

Mikään sukupolvi ei saa toimillaan heikentää tulevien mahdollisuuksia. Yhteiskunta ja luonto on jätettävä paremmassa kunnossa kuin ne on saatu. Luonto ja luonnonvarat ovat myös lastemme ja lastenlastemme oikeus.

pexels-daria-shevtsova-1257110

Turvallisuus

Turvallinen koti ja arki ovat perusoikeuksia. Kenenkään ei pidä pelätä.

Aktiivisella kansainvälisellä yhteistyöllä ratkaistaan ongelmia, jotka eivät ota huomioon valtioiden rajoja.