Screenshot 2023-01-19 140559
Ovaska_4515

Eduskuntavaaliehdokas
Jouni Ovaska

Minun Suomeni on tasa-arvoinen ja yritteliäs, se huolehtii heikoimmastaan. Arvostamme puhdasta luontoa ja olemme edelläkävijä teknologiassa sekä turvallisuudessa. Omassa maassa on hyvä syntyä, kasvaa ja tehdä töitä.

Olen oppinut, että olipa luottamustehtävä mikä tahansa, ei ole olemassa niin pientä asiaa, johon ei voi vaikuttaa. Tämä on ollut ja on ohjenuorani jatkossakin.

Jouni Ovaska kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

tavoitteenisivun kuva

KOULUTUS JA OSAAMINEN

“Parasta koulussa on oppiminen ja kaverit.”
(8-vuotias koululainen)

Minusta tuli opettaja, koska halusin kasvattaa, opettaa sekä luoda uutta. Suomen menestys on nojautunut laadukkaan koulutuksen varaan. Nyt huolena on, että koulutuksen laatu rapautuu. Pelastetaan peruskoulu panostamalla perustaitoihin. Niiden päälle on hyvä rakentaa koko oppimispolku toiselle asteelle ja korkeakouluun. Luodaan Suomessa maailman parasta oppimista ja osaamista.

 • peruskoulu ei kaipaa uusia kärkihankkeita vaan peruskoulun on oltava tärkein kärkihankkeemme
 • pienennetään luokkakokoja
 • lisätään kouluihin pienryhmiä ja erityisopetusta sekä huolehditaan inkluusion toteuttamiseen tarvittavista resursseista
 • panostetaan opettajien jaksamiseen
 • varhaiskasvatuksen opettajia ja hoitajia tarvitaan lisää
 • lisätään toisen asteen lähiopetusta ja ohjausta
 • turvataan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen perusrahoitus
thumbnail (28)

HYVINVOINTI JA TALOUS

Oma maa ja omistajuus, niiden puolta on pidettävä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä. Valtion tulot ja menot on saatava tasapainoon. Tarvitsemme menojen priorisointia ja rakenteellisia uudistuksia sekä ennen kaikkea panostuksia kasvuun ja investointeihin. Säästöt eivät saa syödä kasvun eväitä vaan rahat on jaettava viisaasti. Panostukset liikenteeseen lisäävät mahdollisuuksia työllisyyteen ja yrittäjyyteen.

 • huolehditaan yritysten toimintaedellytyksistä sekä ennakoitavasta ja kannustavasta verotuksesta, vältetään poukkoilua
 • helpotetaan lupabyrokratiaa
 • kannustetaan uusien yritysten syntymiseen
 • hoidetaan yrittäjien sosiaaliturva kuntoon
 • houkutellaan ulkomaisten yrityksiä sijoittumaan ja sijoittamaan Suomeen
 • varmistetaan, että työssäkäynti on aina kannattavampaa kuin joutenolo ja palkka riittää elämiseen
IMG_7871-2

TURVALLISUUS

“Toivoisin, että voisin lenkkeillä Tampereella turvallisesti myös pimeään vuodenaikaan. Uutisia lukiessa katujen turvallisuus mietityttää.”

Turvallisessa yhteiskunnassa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kasvaa, oppia ja kehittyä, perheet voivat nauttia yhdessäolosta, ystävät tavata toisiaan ja naapurusto luottaa toisiinsa. Turvallisuus on kasvun tae. Jokainen meistä kaipaa perusturvaa, jota yhteiskuntana voimme taata, mutta myös yhdessä rakentaa.

 • varmistetaan kotimaisen energian ja ruoan saatavuus
 • tehdään töitä sen eteen, että Nato-maa Suomi on aktiivinen turvallisuuden ja vakauden luoja
 • huolehditaan demokratiasta, luodaan yhteistyötä ja hyväksyvää keskustelukulttuuria
 • tehdään korjaavia toimia, jotta kansalaiset pääsevät nopeasti lääkäriin ja ikäihmiset saavat arvokasta hoitoa ja hoivaa
 • käännetään syntyvyys nousuun ja poistetaan perheen perustamisen esteitä