Digitaalisen osaamisen puute ei saa olla este peruspalveluille

2.12.2022

|

Viime vuosien suuntauksena on ollut kaiken mahdollisen digitalisointi. Kelan ja Verohallinnon palvelut löytyvät netistä. Samoin pankkipalvelut. Mahdollisuus asiointiin kasvotusten on entistä harvinaisempaa, pienemmissä taajamissa jopa mahdotonta. Puhelinpalveluakaan ei ole aina tarjolla tai se on kohtuuttoman hankalasti saatavilla. Monesti jonottaminen palvelunumeroihin on maksullista ja linjat ruuhkaisia.

Vaikka sähköistyneet palvelut tuovat monelle helpotusta arjen asioiden hoitoon, kaikki eivät kykene niiden käyttöön. Esimerkiksi yli 74-vuotiaista vain 57 prosentilla on käytössään sähköisen tunnistautumisen väline. Yli 65-vuotiaista kolmannes kohtaa vaikeuksia digitaalisten palveluiden käytössä. Työikäisistäkin yli 420 000 henkilöä kuvailee digitaitojaan heikoksi.

Kaikki kansalaiset eivät osaa tai kykene opettelemaan sähköisten laitteiden käyttöä. Lisäksi laitteiden hinnat saattavat olla este hankinnalle. Siksi välttämättömien palveluiden hoitamisen on onnistuttava myös perinteisemmällä tavalla, se on jokaisen perusoikeus. Tällä hetkellä kuluttaja, joka ei käytä sähköisiä palveluja, joutuu eriarvoiseen asemaan muihin asiakkaisiin verrattuna.

Kaikkea kanssakäymistä ei voi eikä kannata siirtää vain etätapaamisiin. Henkilökohtaista palvelua tarvitaan myös jatkossa. Meidän on turvattava palvelut myös niille ihmisille, jotka eivät kykene käyttämään digiä. Tämä koskee julkishallinnon lisäksi myös yksityisiä palveluntarjoajia.

Arjen välttämättömät asiat tulee kyetä hoitamaan myös muutoin kuin verkossa esimerkiksi pankki-, vakuutus- tai sähköyhtiön kanssa. Yksinkertaisimmillaan kyse on muun muassa siitä, ovatko bussi- ja juna-aikataulut saatavilla muuten kuin sovelluksen kautta tai nettisivuilla. Laki ei nykyisellään suoraan vaadi esimerkiksi lähiliikenteen bussiaikataulujen julkaisemista paperisissa muodoissa.

Jotta onnistumme turvaamaan perinteiset palveluntarjoamismuodot, on meidän tarkastettava lainsäädäntöämme ja lisättävä viranomaisten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Monella paikkakunnalla kaivataan yhteispalvelupisteitä, joista apua saa kätevästi.

Kehitys, jossa palvelut löytyvät ainoastaan verkosta, vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden. Digimaailman ulkopuolella oleville on turvattava riittävät peruspalvelut saavutettavasti ja kohtuuhintaan. Erityisesti julkiset, viranomaisten tarjoamat palvelut tulee saada laajasti saavutettaviksi ympäri Suomen.