Keskustan Ovaska: Eduskunta sanoo sosiaalirahastolle ei

1.12.2021

|

EU-asioita eduskunnassa käsittelevä suuri valiokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa 55-valmiuspaketista (Fit For 55). Lausunnossa eduskunta tiukensi hallituksen EU-kantoja laajojen erikoisvaliokuntien kuulemisten jälkeen. 

Keskustan suuren valiokunnan valiokuntavastaava kansanedustaja Jouni Ovaska on tyytyväinen lopputulokseen.

  • Valtioneuvosto oli alkuperäisissä kannoissaan kriittinen esimerkiksi ilmastotoimien sosiaalirahastoon, mutta suuri valiokunta sen sijaan katsoo, että Suomi ei voi edistää mallia, jossa EU toimisi jäsenmaiden rinnalla suorien sosiaalietuuksien rahoittajana. Siksi valiokunta suhtautuukin esitettyyn ilmastotoimien sosiaalirahastoon kriittisyyden sijaan kielteisesti.

Ovaskan mukaan lausunto tuo esiin Suomen kansalliset erityispiirteet.

  • Valiokunta halusi korostaa painokkaasti kansallisia näkökulmia. Esimerkiksi talvimerenkulun vaatimukset ja sen aiheuttamat kustannukset, Suomen pohjoinen sijainti sekä etäisyys muihin EU-maihin ja vientimarkkinoihin on huomioitava paketissa oikeudenmukaisesti.

Paketti vaatii tarkkaa jatkojalostusta

Ovaskan mukaan 55-valmiuspaketissa on hyviä elementtejä, mutta se vaatii vielä paljon työtä.

  • Pakettia eteenpäin työstettäessä ennen kaikkea kokonaisvaikutuksia tulee tarkastella ilmaston lisäksi myös talouden, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta.
  • Tämä paketti on kuitenkin niin massiivinen ja toisaalta vaikutusarvioiltaan puutteellinen, että se vaatii vielä paljon jatkovalmistelua, Ovaska toteaa.

Keskustaedustaja korostaa tarvetta huomioida myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset.

  • Ilmastotoimet on kohdennettava niin, että ne eivät vähennä suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta tai kansallista huoltovarmuutta. Kestävät maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset on turvattava, Ovaska päättää.
  • Suuren valiokunnan enemmistön kannan mukana olivat myös

Ovaska on tyytyväinen, että valiokunnan enemmistön mukana on myös oppositiopuolue kokoomus. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät lausuntoon eriävät mielipiteet.