Keskustan Ovaska: Hallitus tarttuu toimeen opiskelijoiden maahanmuuton sujuvoittamiseksi

16.12.2021

|

Valtioneuvosto on tänään 16.12. pidetyssä istunnossaan päättänyt hallituksen esityksestä, jolla pyritään joustavoittamaan ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupasääntelyä.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joiden myötä opiskelijalle myönnettäisiin oleskelulupa opintojen suorittamisen ajaksi, työnhakuluvan käyttöä joustavoitettaisiin ja pidennettäisiin sen kesto kahteen vuoteen sekä muutettaisiin korkeakoulututkinto-opiskelijan lupa tilapäisestä jatkuvaksi.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska pitää muutoksia erittäin tervetulleina.

  • Muutokset ovat vahvasti hallitusohjelman mukaisia ja erittäin tervetulleita. Suomen maahanmuuttoprosessit ovat surullisen kuuluisia kankeudestaan. Tällä kaudella asioita on laitettu parempaan kuntoon ja tämä esitys parantaa opiskelijoiden tilannetta huomattavasti, Ovaska toteaa.

Ovaskan mukaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaaminen edellyttää lähivuosina merkittävästi enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

  • Helmikuussa 2021 julkaistun Pekka Ala-Pietilän johtaman työryhmän raportissa todetaan, että Suomi tarvitsee talouskasvun kiihdyttämiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi vuoteen 2030 mennessä jopa 100 000 ulkomaista osaajaa. Näihin lukuihin pääsemiseksi tarvitaan paljon muutoksia nykytilanteeseen, Ovaska kertoo.

Eduskunnan start up -ryhmän jäsen korostaa osaajapulan merkitystä yritysten kasvun pullonkaulana.

  • Säännöllisesti yrityksistä kuultava viesti on osaajapula ja työperäisen maahanmuuton hankaluus. Tämä hallitus on kuullut viestin ja parantaa tilannetta nyt opiskelijoiden osalta, Ovaska sanoo.

Ovaskan muistuttaa jo aiemmin tehdyistä päätöksistä, joiden myötä ulkomaisten osaajien maahanmuuttoa sujuvoitetaan.

  • Hallitus on tehnyt jo aiemmin päätöksen maahanmuuton sujuvoittamisesta niin sanotun D-viisumin perustamisen kautta. D-viisumi tukee pikakaistan 14 vuorokauden palvelulupauksen toteutumista siten, että erityisasiantuntija tai startupyrittäjä sekä heidän perheenjäsenensä voivat matkustaa Suomeen heti sen jälkeen, kun oleskelulupa on myönnetty, eikä heidän tarvitse odottaa enää oleskelulupakorttia ulkomailla.
  • Näistä ongelmista on puhuttu monen hallituksen toimesta. Tämä hyvä hallitus laittaa asian lopulta kuntoon, Ovaska päättää.