Keskustan Ovaska: Terrorismilainsäädännön tiukentaminen askel oikeaan suuntaan

17.6.2020

|

Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuutta vertailumaiden sääntelyn kanssa arvioinut työryhmä on antanut mietintönsä terrorismirikosten rangaistavuudesta. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan rangaistavuuden laajentamista siihen, että henkilö hoitaa terroristiryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Mietinnössä terroristiryhmän jäsenyyttä ei kuitenkaan esitetä rangaistavaksi, sillä jäsenyyden todentaminen olisi hankalaa.

Lakivaliokunnan jäsen Jouni Ovaska on tyytyväinen työryhmän mietintöön ja kannattaa esitettyjä laajennuksia.

”Kannatan työryhmän esittämiä laajennuksia. Terrorismiin liittyvää lainsäädäntöä on todellakin syytä tiukentaa. Kansainvälisillä kriiseillä ja turvallisuusuhkilla on entistä useammin suoria vaikutuksia myös Suomen ja Euroopan sisäiseen turvallisuuteen”, Ovaska toteaa.

Ovaska painottaa erityisen tärkeinä ehdotettuja laajennuksia, joiden mukaan rangaistavaksi ehdotetaan terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen sekä myös sellaisen julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon sen tekemistä varten.

”Työryhmän ehdottamia laajennuksia on syytä lähteä edistämään mahdollisimman nopeasti. Odotan eduskunnasta lainsäädännön tiukentamiselle laajaa tukea. Kansallisen turvallisuuden edistäminen tulee olla kaikkien agendalla”, Ovaska painottaa.