Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa pienryhmäopetuksen lisäämistä

16.5.2022

|

Keskustan valtuustoryhmä jättää tänään Tampereen kaupunginvaltuustolle aloitteen oppilaille tarjottavien tukitoimien parantamisesta. Aloitteessa todetaan, että osassa suuriakaan kouluja ei ole kyetty takaamaan opetusta erityis- tai pienryhmissä. Erityistä tukea tarvitsevat eivät saa yleisopetuksessa riittävää tukea tai vastaavasti muut luokassa joutuvat tinkimään omasta opetuksestaan.

Eri puolilla Suomea oppilaiden tukitoimet on järjestetty varsin kirjavasti. Kolmiportaisen tuen malliin siirryttäessä pienryhmäpaikoista on luovuttu lähes kokonaan. Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska pitää tätä suurena virheenä.

  • Tärkeintä on lasten etu. Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tulee olla oikeus erityispedagogiseen tukeen. Yleisopetuksessa tällaista tukea ei ole tarjolla riittävissä määrin, Ovaska toteaa.

Suomessa on sitouduttu inkluusioon, eli kaikille yhteisen koulun periaatteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pienryhmäopetuksesta olisi luovuttava. Suurin osa erityisen tuen tarvitsijoista pärjää yleisopetuksessakin, mutta on myös valitettavia tilanteita, joissa oppilas jää oman onnensa nojaan.

  • Tuntuu, että taloudellisia säästöjä perustellaan inkluusion toteuttamisella. Yleisopetuksessa on lapsia, joille pienryhmäopetus olisi erittäin tärkeää. Paikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi niitä tarvitseville, Ovaska lisää.