unnamed

Me olemme pääkaupunki

Tampere on Suomen paras kaupunki. Sijaintimme, hyvä saavutettavuus ja ennakkoluulottomuus ovat etujamme, jotka meidän on kyettävä hyödyntämään entistä paremmin. Voimme olla paljon enemmän, yhdessä.

Meidän on haastettava pääkaupunkiseutua, kilpailtava kansainvälisesti sekä oltava entistä houkuttelevampi sijoittautumiskohde myös yrityksille.

Tampere on johdettava taloudellisesti kestävälle kasvun tielle, jolla Tampereesta kehittyy turvallinen, yhteisöllinen ja osaava, Suomen henkinen pääkaupunki.

Koronasta toipuva Tampere

Koronasta nousee entistä ehompi Tampere. Elvytyksellä voidaan luoda edellytykset kestävälle kasvulle vuosiksi eteenpäin.

Akuutin koronatilanteen aikaan parasta talouspolitiikkaa on hyvä epidemianhallinta. Valtion tasolta on pidettävä huolta, että hoitoon, testeihin, rokotteisiin ja rokottamiseen on riittävästi resursseja. Samoin kriisistä kärsivien toimialojen yritykset on kannettava pahimman yli. Tampereella toimet keskittyvät alueellisiin näkökulmiin. Epidemianhallinnan ohella on varmistettava rokotusten sujuvuus. Vuoden 2021 aikana työllisyyttä, tuotantoa ja talouden toimeliaisuutta tulee tukea elvyttävästi. Tähän vetoapua antaa Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Tampereella on useita erinomaisia investointikohteita, joihin elvytysvaroja tulee kohdentaa. Näiden investointien tukemisessa ei ole kyse suomalaisesta aluepolitiikasta, vaan aidosti koko Suomen menestymisestä. Tämä on huomioitava rahoituksessa ja edunvalvonnassa.

Elvytystä ja investointeja - edunvalvonnan lähivuosien painopisteet

Rakennushankkeet

 • Nekalan turvakampus
 • Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaaminen

Liikenne

 • Tampereen asemakeskus
 • Lähijunaliikenteen vakinaistaminen
 • VT9 Tampere-Orivesi
 • Suomirata

Digitalisaatio ja osaaminen

 • Digitaalisen infrastruktuurin vahvistaminen
 • Vientiteollisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen koulutuksen ja osaamisen vahvistamisen kautta

Talous ja työllisyys – Tampere kasvun tielle

Vaikka Tampereen talousitilanne on kehittynyt parempaan suuntaan, tilanne on edelleen huono. Vuonna 2019 asukaskohtaista velkaa oli 3338€ ja kuntakonsernin tasolla 8037€. Velkaantuminen on saatava pysähtymään. Ennen kaikkea on puututtava korkeaan työttömyysasteeseen. Tavoitteeni talouden ja työllisyyden osalta:

 • Vuosikate vahvistuu – talous tasapainossa
  • Tampereen työttömyys on puolitettava
  • Tampereesta tulee tehdä Suomen paras paikka yrittää
  • Kaupungin työntekijäkokemusta on parannettava ja johtamiseen panostettava

Turvallinen yhteisöllinen ja osaava kaupunki

Turvallinen Tampere

Tampereen on huolehdittava entistä paremmin asukkaistaan. Väestöryhmien eriytyvät tarpeet on huomioitava ja palveluiden toimivuutta on kehitettävä, jotta ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan paremmin. Turvallisen Tampereen osalta tavoitteenani on:

 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun tulee panostaa
 • Mielenterveyden palveluita on vahvistettava
 • Turvallinen ikääntyminen tulee varmistaa
 • Peruspalveluita on kehitettävä
 • Kaupungin siisteyttä on parannettava

Yhteisöllinen Tampere

Jotta Tampereen tuntisi kodiksi, on kaupungin oltava viihtyisä. Se rakentuu peruselementtien ympärille: luonto, asuminen, kulttuuri, harrastusmahdollisuudet, sujuva liikenne. Yhteisöllisyyden osalta tavoitteenani on:

 • Monimuotoista asumista on vahvistettava
 • Harrastusmahdollisuuksia ja lähiretkeilypaikkoja on lisättävä
 • Tampereen kulttuuritarjontaa on monipuolistettava
 • Kaupunkiliikennettä tulee kehittää
  • Lähijunaliikenne toimivaksi Tampereen seudulla
  • Tasataksa koko Tampereelle
  • Ei ruuhkamaksuille!
  • Pyöräilyn edellytykset sujuviksi Tampereen työssäkäyntialueella

Osaava Tampere

Koulutusta ei järjestetä pelkästään osaavan työvoiman kouluttamista varten, vaan ihmistä itseään varten. Koulutuksen tehtävänä on toimia innoittajana elämänmittaiselle oppimiselle. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohella tavoitteenani on:

 • Oppivelvollisuuden laajentaminen on toteutettava laadukkaasti
 • Vapaan sivistystyön resurssit tulee varmistaa
 • Tampereen on helpotettava kansainvälisten osaajien kotiutumista ja Tampereelle jäämistä
 • Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettava
 • Tampereelle tulee rakentaa kansainvälinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä