Poliisihallitukselle huomautus – Ovaska tyytyväinen oikeusasiamiehen ratkaisuun

22.7.2022

|

Poliisihallitukselle huomautus – Ovaska tyytyväinen oikeusasiamiehen ratkaisuun

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen osin lainvastaisesta ja osin virheellisestä mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua koskevasta ohjaavasta kirjeestä.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) jätti tammikuussa kirjallisen kysymyksen aiheesta, koska Poliisihallituksen vuoden alussa antama ohjauskirje on huolestuttanut erityisesti terveydenhuollon henkilökuntaa. Pahimmassa tapauksessa on katsottu, ettei poliisi voisi enää antaa terveydenhuollolle virka-apua mielenterveysongelmaisten kuljetuksiin, jos mielenterveysongelmaa ei ole vielä todettu ja lähetettä hoitoon laadittu.

  • Nyt eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen peruslähtökohta on virheellinen ja lainvastainen. Huomautus on poikkeuksellisen painava ja erittäin tervetullut.

Oikeusasiamiehen ratkaisussa todetaan: ”Nyt Poliisihallitus on oman virheellisen käsityksensä perusteella antanut tässä päätöksessä todetuin osin virheellisen ohjaavan kirjeen, joka on käytännössä johtanut virheelliseen virka-avun epäämiseen, millä puolestaan voi olla hyvin vakavia seurauksia sekä hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyden ja tuvallisuuden kannalta.”

  • Tämä ongelma on tiedostettu mutta sitä on palloteltu sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä. Viimeistään nyt vastaavan ministerin pitää huolehtia, että hänen alainen virasto noudattaa lakia.
  • Ihmisten on saatava hoitoa ja viranomaisten toimittava lain mukaan. Toivottavasti tässä päästään nopeasti takaisin hyvin toimiviin työskentelytapoihin ja virka-apumenettelyihin. Myös lainsäädäntöä pitää jatkuvasti päivittää, etteivät tulkintaerimielisyydet saata ihmisiä vaaraan.

Poliisihallituksella on aikaa 30.9.2022 asti ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt.

Ratkaisu: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/55/2022