Panostuksia kolmostiehen tarvitaan edelleen

16.6.2023

|

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien, tienvarren kuntien ja alueiden kansanedustajien yhteinen Valtatie 3 -edunvalvontaverkosto järjestäytyi eduskunnassa 14.6. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin Jouni Ovaska (kesk.) Pirkanmaalta ja varapuheenjohtajaksi Paula Risikko (kok.) Etelä-Pohjanmaalta.

Valtatie 3 kuuluu valtakunnalliseen runkoverkkoon ja yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa. Kolmostie on Suomen tärkeimpiä elinkeinoelämän kuljetusväyliä. Se on Suomen ruokatie ja viennin runkoväylä, joka yhdistää kasvukeskukset ja elinvoimaisen maaseudun. Yhteysväli ei kuitenkaan edelleenkään täytä valtateille asetettuja palvelutasovaatimuksia.

– Viime vaalikaudella saatiin toteutettua Hämeenkyrön väylä, josta Rokkakosken kohta odottaa vielä rahoitusta. Edunvalvonnassa seuraavana ovat mm. Alaskylä-Parkano, Koskuen ohituskaistapari, Mansoniemi-Riitiala sekä Jalasjärven eritasoliittymä. Kaikkiaan kuusi hanketta on nostettu Väyläviraston tärkeiden, heti toteutettavissa olevien hankkeiden 1A-listalle. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. On hienoa, miten maakuntiemme poliittiset ja elinkeinoelämän toimijat puhaltavat yhteen hiileen tärkeiden hankkeidemme puolesta. Vain tällä tavoin voimme varmistaa läntisen Suomen äänen kuulumisen paremmin valtakunnallisessa päätöksenteossa, linjaa verkoston puheenjohtaja Jouni Ovaska.

Maantiet ovat Suomessa ylivoimainen kuljetusmuoto. Tavarakuljetuksista yli 85 prosenttia kulkee maanteitse. Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat kilpailijoita korkeammat ja liikenteellistä takamatkaa on kurottava kotimaisin päätöksin. Investoinneilla kolmostiehen on suora vaikutus vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyyn.

– Tuloksia saadaksemme laaja-alainen yhteistyö myös jatkossa on todella tärkeää. Sitä edellyttää myös maamme vaikea taloustilanne”, toteaa verkoston varapuheenjohtaja Paula Risikko.

– Valtatie 3 on viennin valtaväylä. Erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa korostuu se, että valtatie 3 on pohjoismainen ja eurooppalainen tieyhteys, osa Norjan Moi I Ranan ja Helsingin välistä Eurooppatietä E12 sekä EU:n TEN-T-verkon osa. Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että runkoväyläverkko täydennetään valtatie 3:n puuttuvan Jalasjärvi-Laihia 70 km osuuden osalta”, lisää maakuntien ja tienvarren kuntien sekä elinkeinoelämän yhteisen valtatie 3 ohjausryhmän puheenjohtaja, Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.