Ryhmäpuheenvuoro talousarviovaltuustossa

19.11.2018

|

Arvoisa puheenjohtaja,

Työ ja työllisyys ovat tekijöitä, joiden varaan kaupungin menestymine perustuu. Verovaroin ylläpidämme palveluitamme.

Työllisyystilanne on parantunut kuten muuallakin Suomessa. Syitä siihen ovat olleet maailmantalous sekä maan hallituksen määrätietoiset toimet, joiden hedelmistä saamme nauttia.

Vienti vetää niin meillä kuin muualla.

Mutta, arvoisat valtuutetut,

Kaupunkimme talous on kuralla. Ensi vuosi on jälleen alijäämäinen.

Olemme kuitenkin onnistuneet laatimaan yhteisen tiekartan, jolla kaupungin talous saadaan tasapainoon vuonna 2020.

Tiekartta sisältää säätöjä ja tarkkaa taloudenpitoa.

Mikäli onnistumme näissä tavoitteisamme, vältämme veronkorotukset vuodelle 2020.

Mikäli emme, veronkorotus on välttämätön.

Keskustan valtuustoryhmä pitää korotusta viimeisimpinä vaihtoehtoina.
Siksi syystä keskusta haluaa etsiä muita keinoja.

Arvoisa puheenjohtaja,

Jotkut teistä saattavat muistaa sloganin: ”On kotiintulon aika.”

Liian moni nuori aikuinen kokee valmistumisensa jälkeen olevansa pakotettu muuttamaan työn perässä pääkaupunkiseudulle.

25-44-vuotiaiden osalta olemme muuttotappiokunta.

Suurimmat tänne muuttavat ryhmät ovat opiskelijat, koululaiset, työttömät sekä eläkeläiset.

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että työllisten muutto kaupunkiin pitää saada selvästi nousuun.

Muuttotilastoja katsoessaan huomaa myös raadollisen tosiasian:

0-6-vuotiaiden nettomuutto on ollut vuodet 2016-2016 selvästi miinuksella.

Lapsiperheet muuttavat ympäristökuntiin.

Puheenjohtaja, tämä kehitys on katkaistava.

Siksi hyväksymme tämän tiekartan:

Meidän on laitettava päiväkotimme ja koulumme kuntoon ja huolehdittava monipuolisesta asuntotuotannosta niin etteivät uudet valmistuvat asunnot ole vain pieniä kaksioita tai yksiöitä ja että meillä on tarjolla myös omakotitontteja.

Lopuksi haluan kiittää pormestarikoalitiota yhteistyöstä. Nekalan kirjastopalvelujen turvaaminen ja hoitajamaksuista luopuminen ovat esimerkkejä siitä, miten pienikin ryhmä voi isossa koalitiossa vaikuttaa.

Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kollegoilleni siitä, ettei
päiväkotien ja peruskoulun ryhmäkokoja kasvateta.

Arvoisa puheenjohtaja,

On kotiintulon aika.