Sasky tyrmää aikuiskoulutustuen lakkautuksen

29.1.2024

|

Orpon hallituksen ohjelmaa lukiessa käy selväksi, että se sisältää monia ristiriitaisia viestejä. Yhdessä kohdassa luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista ja toisessa kohdassa otetaan rahat pois.

Yksi tällainen kohta on Työllisyysrahaston myöntämän aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, joka on astumassa voimaan elokuussa. Tuen lakkauttaminen sotii vastaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta edistää jatkuvaa oppimista.

Työelämätaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Aikuiskoulutustuki on ollut tähän yksi hyvä mahdollisuus. Vuonna 2022 tukea maksettiin noin 30 000 henkilölle.

Myös koulutuskuntayhtymä Saskyn opiskelijoista merkittävä osa opiskelee aikuiskoulutustuen turvin. Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa Sasky ei kannata aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Saskyn mukaan aikuiskoulutustukea tulisi kehittää niin, että ammattialan vaihtajille olisi olemassa rahoitusinstrumentti, joka tukisi erityisesti alanvaihtajia strategisesti hyvin työllistyville aloille.  

Lausunnossa kannetaan erityisesti huolta jo valmiiksi työvoimapulasta kärsivästä sote-alasta. Kolmannes aikuiskoulutustuen saajista on kouluttautunut juuri sote-alalle. Lähihoitajat ovat opiskelleet sairaanhoitajiksi ja sairaanhoitajat ovat pätevöityneet asiantuntijoiksi ja esimiestehtäviin.

Suuri osa sote-alan opiskelijoista tulee myös alan ulkopuolelta. Aikuiskoulutustuki on tarjonnut joustavan mahdollisuuden siirtyä työvoimapulasta kärsivälle alalle. Myös koulutusalalla aikuiskoulutustuki on korvaamaton väline opiskellessa luokanopettajasta erityisopettajaksi. 

Yksi hyvin yleinen syy kouluttautumiseen ja alanvaihtoon on nykyisen työn kuormittavuus. Jos aikuiskoulutustuki ei ole enää mahdollista, vaarana on, että ihminen palaa loppuun ja siirtyy pysyvästi pois työelämästä.

Nyt kun hallituksen esityksen lausuntokierrokselta on saatu palaute, hallituksen olisi syytä ottaa se tosissaan. Yli 60 prosenttia lausunnoista vastustaa suorasanaisesti tuen lakkauttamista. Tämän lisäksi moni lausuja suhtautuu esitykseen varauksellisesti. Palautteen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole merkittävää säästövaikutusta valtiontalouteen.

Hallituksella olisi nyt paikka osoittaa, että se uskoo omaan ohjelmaansa ja jatkuvaan oppimiseen. Virheistäkin kannattaa oppia.

Voisitteko vetää esityksenne pois, koska se toteutuessaan laskee suomalaisten osaamistasoa entisestään, arvoisa ministeri Satonen?