Tavoitteeni

Työnteolla ja yrittämisellä on rakennettu maailman onnellisin maa. Koulutuksen avulla olemme nousseet monien kansainvälisten vertailujen kärkeen.

Eduskuntavaaleissa vaaliteemani olivat koulutus ja osaaminen, hyvinvointi ja talous sekä liikenne. Näiden teemojen kautta on mahdollista edistää monia muita asioita. Esimerkiksi koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa ilmastoasenteisiin. Kun talouspolitiikan päämääränä on ihmisten hyvinvointi, vanhustenhoito on laadukasta ja pysyy laadukkaana.

Olen tottunut ajamaan niin pieniä kuin suuria asioita. Jalat maassa haluan olla edistämässä suomalaisten mahdollisuutta hyvään elämään.

“Koulu on kivaa. Läksyt on kivoja. Täällä on kivaa.”

Koulutus ja osaaminen

"Koulu on kivaa. Läksyt on kivoja. Täällä on kivaa."

Näin toisteli eräs ekaluokkalainen. Haluan, että jokainen lapsi voi sanoa samoin.

Minusta tuli opettaja, koska halusin kasvattaa, opettaa sekä luoda uutta. Mielestäni peruskoulu ei tarvitse enää uusia kärkihankkeita, vaan peruskoulun on oltava jatkuva kärkihanke.

Suomalainen osaaminen on jo vuosikymmeniä rakentunut peruskoulumme varaan ja koulutuksen menestystarina on kaikille tuttu. Kansanedustajana haluan tehdä töitä sen eteen, että

 • jo varhaiskasvatuksessa lapsen ympärillä on riittävästi aikuisia ja ammattitaitoista henkilökuntaa
 • asuinpaikasta ja muista tekijöistä riippumatta lapsi ja nuori saa laadukasta perusopetusta jatkossakin
 • jokaiselle nuorelle on taattava toisen asteen koulupaikka
 • toisella asteella nuori saa nykyistä enemmän lähiopetusta ja ohjausta opiskeluun liittyvissä asioissa
 • korkeakoulujen rahoituksen taso on riittävä, mikä varmistaa laadukkaan tutkimuksen tekemisen myös Tampereella.

Liikenne

“Olen valmistumassa ammattiin. Minulle on tarjottu töitä Helsingistä. Haluaisin kuitenkin asua ja rakentaa tulevaisuuteni Tampereen seudulle.” (Opiskelija 24 v)

Mielestäni on hyvä, että Tampereelta pääsee junalla tunnissa Seinäjoelle, mutta on erikoista, että Helsinkiin matka kestää huomattavasti kauemmin. Haluan, että Tampereelta pääsee tunnissa myös Helsinkiin. Siksi tunnin juna on toteutettava.

Toimivat liikenneyhteydet ovat edellytys työllisyyden ja talouden kasvulle.

Siksi

 • perusväylänpitoon on satsattava
 • maakunnan kuoppaiset soratiet on korjattava
 • Hämeenkyrön ohitustie on saatava seuraavaan hallitusohjelmaan
 • valtatie 9:n turvallisuutta on kehitettävä
 • liikenneyhteyttä Tampereen ja Lahden välillä on parannettava
 • kaksoisraide Tampereen ja Seinäjoen välille on toteutettava.

Hyvinvointi ja talous

“Hyvinvointi on päämäärä ja talous väline.”

Yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan. Sukupolvet, jotka ovat maan rakentaneet, ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.

Minä uskon ahkeruuteen. Ihmisellä on oikeus omistaa, menestyä ja tavoitella parempaa. Myös työ on jokaisen oikeus.

Työelämä muuttuu, ja ammatteja syntyy sekä katoaa. Tulevaisuuden ammatteja on lähes mahdotonta ennustaa. Tällä hetkellä liian moni uupuu työmäärän alle. Kiire, tulosvastuu sekä epävarmuus työn jatkuvuudesta vaikuttavat työssä jaksamiseen.

Perhe ja työelämä pitää mahtua samaan lauseeseen. Siksi perhevapaauudistus on toteutettava lasten ja perheiden ehdoilla.

Jotta Suomeen syntyy uusia työpaikkoja,

 • pienten ja keskisuurten yritysten kannattava toimintaympäristö on turvattava
 • järjestelmän pitää palvella ihmistä, ei toisinpäin
 • byrokratiaa pitää purkaa niin, että lyhyenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa
 • myös osatyökykyisille on oltava realistisia vaihtoehtoja
 • töitä on voitava tehdä myös kohtuullisissa määrin.