Maailmassa on paljon asioita, joihin voi vaikuttaa.

Olen oppinut, että olipa luottamustehtävä mikä tahansa, ei ole olemassa niin pientä asiaa, johon ei voi vaikuttaa. Tämä on ollut ja on ohjenuorani jatkossakin.

Rohkeus. Sitä Suomi tarvitsee.

Rohkeutta puolustaa heikompaa. Rohkeutta puolustaa koulutusta.

Rohkeutta puolustaa erilaisia alueita ja ihmisiä.

Jouni Ovaska

kansanedustaja, luokanopettaja
ehdolla numerolla 36

Arvoni

Ahkeruus

Ahkeruus, työ ja yrittäjyys ovat jokaisen oikeus. Itsensä elämän mittainen kehittäminen luo lisää mahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Oikeudenmukaisuus

Julkisen vallan on turvattava kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet elämänsä rakentamiseen. Jos taakka on liian raskas yksin kantaa, erilaiset tukiverkot ja yhteiskunta viime kädessä tukevat.

Yhdenvertaisuus

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja samanarvoisia. Lainsäätäjän on edistettävä tasa-arvon toteutumista arjessa.

Heikommasta huolehtiminen

Niin lapsi kuin vanhus tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa. Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. Lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.

Sukupolvet, jotka ovat maan rakentaneet, ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.

Ympäristö

Mikään sukupolvi ei saa toimillaan heikentää tulevien mahdollisuuksia. Yhteiskunta ja luonto on jätettävä paremmassa kunnossa kuin ne on saatu. Luonto ja luonnonvarat ovat myös lastemme ja lastenlastemme oikeus.

Turvallisuus

Turvallinen koti ja arki ovat perusoikeuksia. Kenenkään ei pidä pelätä.

Aktiivisella kansainvälisellä yhteistyöllä ratkaistaan ongelmia, jotka eivät ota huomioon valtioiden rajoja.

Me olemme pääkaupunki.

Tutustu pormestariohjelmaan 2021

Artikkelit