EU:n tehtävä yhteinen päätös venäläisten turistiviisumien lopettamiseksi 

30.9.2022

|

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jouni Ovaska (kesk.) katsoo, että Venäjän naapurimaiden päätökset lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille on ollut välttämätöntä, mutta päätökset eivät ole riittäviä, sillä suurin osa Schengen-maista ei ole rajoittanut viisumien myöntämistä venäläisille.

-Euroopan unionin on ryhdistäydyttävä ja tehtävä yhteinen päätös turistiviisumien myöntämisen lopettamisesta venäläisille. Suomi on pitkään korostanut tarvetta EU:n yhteiselle linjalle Venäjää koskevissa viisumikäytännöissä, mutta ei ole saanut näkemyksilleen riittävästi yhtenäistä tukea unionin isoilta jäsenmailta ja Etelä-Euroopan mailta. Katse kohdistuu helposti Suomeen ja Baltian maihin, mutta matkustaminen Venäjältä Eurooppaan kulkee myös muiden maiden kautta. Rajamaiden viisumipäätökset eivät riitä, vaan kaikkien EU-maiden on yhdessä lopetettava venäläisten turismi Eurooppaan, Ovaska vaatii.

Suuren valiokunnan jäsen Jouni Ovaska katsoo, että EU-komission on tehtävä esitys venäläisten turistiviisumien lopettamiseksi ja Eurooppa-neuvoston on tehtävä asiasta nopeasti päätös.

-Euroopan unionin on kiristettävä huomattavasti Venäjän vastaisia pakotteita ja lopetettava samassa yhteydessä turistiviisumit. Venäläinen turismi Eurooppaan on moraalisesti sopimatonta tilanteessa, jossa maa käy hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pyrkii epävakauttamaan Eurooppaa hybridivaikuttamisen keinoin.

Ovaskan mukaan EU:n viisumikäytännöstä venäläisten suhteen on käytävä periaatekeskustelu Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa Prahassa jo ensi viikolla ja päätökset venäläisten turistiviisumien lopettamisesta ja voimassa olevien viisumien soveltamisen lopettamisesta on tehtävä viimeistään lokakuun Eurooppa-neuvoston virallisessa kokouksessa.