SATONEN JA OVASKA ESITTÄVÄT TIERAHAA HÄMEENKYRÖÖN, IKAALIISIN JA PARKANOON

30.9.2022

|

Kansanedustajat Arto Satonen (kok.) ja Jouni Ovaska (kesk.) ovat jättäneet kolme talousarvioaloitetta koskien valtatietä 3: Hämeenkyrönväylän jatke Rokkakoski-Hanhijärvi, Raivalan risteysjärjestelyt Ikaalisissa ja Alaskylä- Parkano välinen tieosuus Parkanossa. ”Näillä hankkeilla edistettäisiin liikenneturvallisuutta ja parannettaisiin liikenteen sujuvuutta, ne olisivat luonteva jatko nyt käyttöön otettavalle Hämeenkyrön väylälle”, edustajat toteavat.

Hämeenkyrönväylän jatkeen muuttaminen keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi, kustannusarvio 8ME.

Alaskylä-Parkano (VT3) uusi ohituskaista ja tielinjan oikaisu, kustannusarvio 15ME.

Mansoniemi-Riitiala tieosuuden parantaminen VT3lla, kustannusarvio 4,2ME.