Hyvinvointialueen hankinnat oltava kotimaasta

29.3.2022

|

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa maaliskuun alkupuolella. Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää tarvittaessa hankintoja koskevista tarkemmista linjauksista aluevaltuuston hyväksymän hankintaohjelman mukaisesti. Hyvinvointialuejohtaja puolestaan päättää tavaroiden sekä palvelujen hankinnasta talousarvion puitteissa.

Hyvinvointialuejohtajan harteille jää siis merkittävä vastuu siitä, että hankinnat tehdään hankintaohjelman mukaisesti. Hankintaohjelmaa ei ole vielä käsitelty, eikä ole yhden tekevää, millainen hankintaohjelma hyvinvointialueelle laaditaan ja kuinka hankintoja tekevä johtaja sitä tulkitsee. Myöskään aluehallituksen tulevia päätöksiä, joilla hankintaohjelman kirjauksia tarkennetaan, ei tule väheksyä.

Hyvinvointialueen budjetti tulee olemaan noin 1,8 miljardin euron vuosiluokkaa. Tästä suuri osa muodostuu kiinteistä, vuosittain toistuvista kustannuksista. Hankintapäätökset muodostavat silti valtavan potin, jolla voidaan tehdä vaikuttavia tekoja koko alueen hyväksi. Aluevaltuutettujen ja etenkin hankintaohjelmaa valmistelevien on pidettävä silmät ja korvat auki myös huoltovarmuutta koskevasta julkisesta keskustelusta.

Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys kotimaisessa ruoantuotannossa. Ne tuovat vakautta ja varmuutta elintarvikeketjuun mutta ovat samalla takaamassa, että saamme maailman puhtaimmin tuotettua ruokaa. Siksi Pirkanmaan hyvinvointialueen on huolehdittava korkeasta kotimaisuusasteesta. Samalla varmistamme huoltovarmuuttamme.

Jouni Ovaska
Kansanedustaja (kesk.)