Keskustan Ovaska: Lähijunaliikenteen kehittämistä ei saa torpata valtion toimesta

5.1.2022

|

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sekä VR-Yhtymä valmistelevat parhaillaan henkilöjunaliikenteen ostosopimusta, joka kattaisi vuodet 2022-2030. Ministeriön tiedotteen mukaan LVM ja VR ovat päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksen suurista linjoista, kuten liikennöinnin laajuudesta ja rahoitustasosta.  

Käytännössä suunniteltu yhdeksän vuoden mittainen suorahankintasopimus käsittäisi taajamajuna-, yöjuna- ja kiskobussiliikenteiden lisäksi yksittäisiä Intercity- ja Pendolino-vuoroja.

Keskustan kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Jouni Ovaska on huolissaan suunnitellun sopimuksen vaikutuksista Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen.

  • Tässä on nyt vaarana, että moniksi vuosiksi eteenpäin lyödään lukkoon liikennöinnin taso, eikä anneta Sipilän hallituksen tapaan mahdollisuutta uudenlaiseen alueiden tarpeista lähtevän junaliikenteen kehittämiseen, Ovaska kertoo.

Ovaskan mukaan henkilöjunaliikennettä ei tule kahlehtia suunnitellun kaltaiseen monivuotiseen sopimukseen.

  • Alueille pitää antaa mahdollisuus kehittää liikennettä omien tarpeiden pohjalta. Olennainen osa tätä on mahdollisuus kilpailutukseen ja liikennemäärän lisäykseen. Ministeriö kyllä toteaa jatkavansa keskusteluja alueiden kanssa lähijunaliikenteen kehittämisestä, mutta on turha jutella lämpimikseen, jos raamit lyödään lukkoon melkein kymmeneksi vuodeksi. Liikennettä pitää kehittää yhteistyössä valtion, alueiden ja palveluntarjoajien kanssa, Ovaska toteaa.

Kaupunginvaltuutetun mukaan lähijunaliikenteen edistäminen on keskeinen osa nykyisen pormestariohjelman linjauksia Tampereen liikenteen kehittämiseksi.

  • Lähijunaliikenteen kehittäminen nostetaan yhdeksi kaupungin edunvalvontakärjeksi. Ohjelmassa linjataan myös, että lähijunaliikenteessä tulee siirtyä kokeiluvaiheesta laajempaan käyttöönottoon.
  • Lähijunaliikenne on olennaisen tärkeä osa kun mietitään Tampereen vetovoimaa koko kaupunkiseudun näkökulmasta. Se mahdollistaa sujuvasti mm. työssäkäynnin ja on keskeinen osa ympäristöystävällisen ja joustavan liikkumisen kehittämistä, Ovaska päättää.