Keskustan Ovaska: Jäävätkö ihmiset ilman hoitoa?

26.1.2022

|

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä pikaisia toimia tahdonvastaisen hoidon turvaamiseksi

MTV Uutiset kertoi viikko sitten Poliisihallituksen muuttaneen tulkintatapaansa siitä, miten poliisi antaa virka-apua henkilön tahdonvastaiseen hoitoon saamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan uudesta käytännöstä johtuen jotkut ihmiset saattavat jäädä ilman tarvittavaa hoitoa. Vakiintuneen tulkinnan mukaan potilaan noutaminen terveyskeskukseen hänen tahdostaan riippumatta on ollut mahdollista. Samoin oikeusasiamies on aiemmin todennut, että henkilön noutaminen kotoa ei ole ollut lain vastaista.

  • Olen tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen selvittääkseni, mihin välittömiin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt mielenterveyslain korjaamiseksi siten, että poliisin virka-apu mahdollistuu tilanteissa, joissa henkilö on saatava terveydenhuollon toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.
  • Olemme pattitilanteessa. Terveydenhuoltohenkilökunta on esittänyt vakavan huolensa Poliisihallituksen muuttuneesta tulkinnasta. Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan kokeneet mielenterveystyön asiantuntijat ovat todenneet, että on vain ajan kysymys, kun uudella tulkinnalla on kohtalokkaat seuraukset.

Ovaskan mukaan eteen saattaa tulla kasvavassa määrin tilanteita, joissa hoitoa tarvitseva henkilö jää ilman apua. Hänen mukaansa uusi tulkinta on kestämätön.

  • Parasta voisi olla pikaisesti palata vanhaan tulkintaan, ja samalla huolehtia toimivaltakysymykset ajan tasalle. Viranomaisten tehtävä on huolehtia kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta, niin apua tarvitsevien kuin sivullistenkin.