Keskustan Ovaska oppivelvollisuuden laajentamisesta: Punamultahallituksen tärkein koulutusuudistus menossa maaliin

7.12.2020

|

Sivistysvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä oppivelvollisuuden laajentamisesta myöhään perjantai-iltana. Keskustan kansanedustaja Ovaska on tyytyväinen.

  • Istuimme eduskunnassa iltakymmeneen asti. Epäilin, että oppositio yrittää jarruttaa uudistuksen viimeistelyä vielä viime hetkellä mutta saimme mietinnön valmiiksi. Nyt asia asia etenee täysistunnon käsittelyyn, Ovaska sanoo.

Keskustan kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsen Jouni Ovaska korostaa uudistuksen olevan tärkeä panostus nuorten koulutustason nostamiseksi.

  • On helppo yhtyä kollega Veronika Honkasalon sanoihin hetken historiallisuudesta. Tällaista uudistusta ei olla tehty sitten peruskoulun. Keskusta, RKP ja vasemmistopuolueet yhdessä ovat saaneet aikaan esityksen, jossa halutaan nostaa koulutustasoa, huolehtia jokaisesta lapsesta ja nuoresta sekä helpottaa perheiden taloustilannetta.
  • Liian moni nuori jää koulutuksen ulkopuolelle. Joillekin se on ollut myös vaihtoehto ammatillisen koulutuksen ja lukion ohella. Enää se ei käy.

Ovaskan mukaan oikeisto-oppositio on esittänyt lähinnä taloudellisia epäilyjä uudistuksen toteuttamisesta, aivan kuten peruskoulunkin kohdalla. Ovaska epäilee kokoomuksen vastustavan ajatusta myös ideologisista syistä.

  • Peruskoulu-uudistuksen jälkeen suomalaista koulutusjärjestelmää ei ole perustavalla tavalla uudistettu, vaikka maailma ympärillämme on muuttunut. Työelämän osaamisvaatimukset edellyttävät koulutustason nostoa. Uudistus on pitkällä aikavälillä merkittävä taloutta vahvista toimenpide, Ovaska painottaa. 

Opettajakansanedustaja alleviivaa uudistuksen merkitystä myös syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta.

  • Nuoremmista ikäluokista jopa 15 prosenttia jää vaille toisen asteen tutkintoa. Ongelmaan on pyritty vaikuttamaan monilla hankkeilla, kuten yhteiskuntatakuulla, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Nyt siihen puututaan rakenteellisen tason uudistuksella, Ovaska kertoo.

Ovaskan mukaan oppivelvollisuuden laajennus antaa kunnille nykyistä tehokkaammat työkalut puuttua koulupudokkaiden tilanteisiin. Toisaalta uudistus varmistaa sen, ettei toisen asteen koulutus jää kenelläkään rahasta kiinni. 

  • Jopa tuhansia euroja maksavat toisen asteen koulutuksen oppimateriaalit ovat jatkossa maksuttomia. Tämä on merkittävä helpotus monen perheen arkeen.

Erityisen tyytyväinen Ovaska on uudistuksen tarjoamaan jouston mahdollisuuteen.

  • Jokaiselle nuorelle räätälöidään oma henkilökohtainen koulutuspolku ja oppivelvollisuuden tai -oikeuden voi suorittaa lukion tai ammatillisen oppilaitoksen ohella esimerkiksi kansanopistossa tai oppisopimuksella, Ovaska päättää.