Ovaska suuren valiokunnan lausunnosta: Tärkeintä kokonaisvaltainen ratkaisu

4.12.2020

|

Eduskunnan suuri valiokunta on saanut valmiiksi lausunnon EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Lausunnossa painotetaan unionin laajuisen ratkaisun merkitystä ja korostetaan normaalitilanteessa luodun yhdenmukaisen ja toimivan järjestelmän olevan tehokkain tapa ennaltaehkäistä kriisejä ja varautua niihin.

Keskustan suuren valiokunnan valiokuntavastaava Jouni Ovaskan mukaan uudistamisessa keskeistä on nimenomaan ratkaisun kokonaisvaltaisuus.

  • Neuvottelujen tuloksena on saavutettava ratkaisu, jonka myötä EU:n ulkorajat pitävät ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva varmistetaan. Normaalitilanteessa kaikkien jäsenmaiden on suoriuduttava velvoitteistaan ja vastuunjaon on oltava oikeudenmukainen, kestävä sekä toimiva, Ovaska kertoo.

Ovaska korostaa myös tarvetta saavuttaa lainsäädännöllisesti selkeä ja käytännössä toimiva järjestely korkean muuttoliikepaineen tilanteisiin ja erilaisiin kriiseihin.

Ovaskan mukaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistaminen on globaalien kehitystrendien valossa erityisen tärkeää juuri nyt.

  • Globaalit trendit kuten ilmastonmuutos, poliittinen epävakaus ja konfliktit pitävät muuttoliikkeen keskeisenä maailmanlaajuisena ilmiönä myös tulevina vuosina. Muuttoliike on huomioitava kaikissa ulkopoliittisissa toimissa.

Ovaska painottaa tämän nostavan monenkeskisen yhteistyön ja kansainvälisten sopimusten merkitystä entisestään.

  • EU:n ja jäsenvaltioiden on tärkeää rakentaa ja solmia tasaveroisia ja kestäviä kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä mm. EU:hun suuntautuvien laillisten ja turvallisten väylien tukemiseksi ja niiden saavutettavuuden lisäämiseksi, ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi sekä takaisinottoyhteistyön parantamiseksi.