Keskustan Ovaska: Virkamiestulkinta ajaa yrittäjiä ahdinkoon

27.1.2021

|

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa 18.1.2021 julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön tiedote on herättänyt kuljetusalan toimijoissa valtavaa tyrmistystä. Tiedotteen mukaan yhdistelmä, jossa kuormaus- tai ajoneuvonosturiin liitetään henkilönostokori, tulkitaan yhdeksi laitteeksi, jonka tulee täyttää siirrettäviä henkilönostimia koskevan standardin EN 280 vaatimukset.

Tiedotteen linjaus tarkoittaa poikkeuksellisen suurta muutosta alalla vallinneeseen käytäntöön, jonka mukaan kuormaus- tai asennusnosturiin asennettu henkilönostokori on tulkittu lisälaitteeksi, jolla on voitu tehdä tilapäisiä henkilönostoja.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaskan mukaan käytäntö on perustunut Valtioneuvoston asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (Vna 403/2008) 3 a luvun tulkintaan.

  • Konedirektiivi sallii tilapäiset henkilönostot kansallisella päätöksellä, kuten Suomessa on tehty Vna 403/2008 nojalla. Tiedotteen käytäntöön saattaminen edellyttäisi kuitenkin voimassa olevan lainsäädännön (Vna 403/2008) muuttamista, eikä sitä ole tehty, Ovaska toteaa.

Kuormausnostureita käytetään laajasti tilapäisiin henkilönostoihin, sillä niiden liikeradat mahdollistavat tehokkaan ja ennen kaikkea työturvallisen työskentelyn kohteissa, joissa tavallisella henkilönostimella työskentely on mahdotonta.

  • On kysyttävä, parantaako tiedotteessa esitetty muutos ylipäätään työturvallisuutta, kun liikeradoiltaan ylivoimaisen kaluston käyttö estetään, Ovaska kysyy.

Työturvallisuuden ohella Ovaska nostaa esiin myös huoltovarmuuden näkökulman, joka tiedotteessa esitetyssä tulkinnassa jätetään huomiotta.

  • Jos maastokelpoisiin alustoihin kiinnitettyjä kuormausnostureita ei jatkossa voi käyttää tilapäisiin henkilönostoihin, moni huoltovarmuuden kannalta kriittinen kohde, kuten voimalinjatyömaat jää huoltamatta, Ovaska painottaa.

Ovaskan mukaan tiedotteessa esitettyä tulkintaa arvioitaessa on huomioitava myös alan yrittäjille aiheutetut poikkeuksellisen suuret kustannukset sekä vaikutusten suuri mittakaava, sillä Suomessa on tällä hetkellä käytössä noin 11 000—12 000 kuormausnosturia, joissa on käytössä henkilönostokori.

  • Mikäli kuormausnostureita halutaan jatkossa käyttää vuosikymmenien tapaan henkilönostoihin, edellyttäisi se koneyksikkökohtaisia muutostöitä ja tarkastusta, joka maksaa alan toimijoiden mukaan 20 000-25 000 euroa per koneyksikkö. Tässä puhutaan kokonaisuudessaan valtavista summista, Ovaska kertoo.

Hän painottaa, että käytössä olevista koneyksiköistä 5 000-6 000 kpl on ylipäätään sellaisia, joihin EN 280 vaatimuksen mukaisia muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa.

  • Mitä näille koneille tämän päätöksen jälkeen tehdään? Ei virkamiehen päätöksellä voida noin vaan tuhota yrittäjien toimeentulon lähdettä, Ovaska toteaa.

Ovaskan mukaan ylipäätään tiedotteessa esitetty siirtymäaika on kaikkien faktojen nojalla täysin epärealistinen.

  • Tiedotteen mukaiselle muutokselle tarvitaan vähintään 10 vuoden siirtymäaika, joka käynnistyisi tarvittavan lakimuutoksen voimaanastumisesta lukien. Ruotsissa vastaavan EN 280 standardin käyttöönottoa seurasi 8 vuoden siirtymäaika vanhoille laitteille. Pitäisin tätä Suomessakin miniminä, Ovaska päättää.