Ovaska: Hallituksen EU-selonteko rakentaa kestävämpää Euroopan unionia

28.1.2021

|

Valtioneuvosto päätti tänään istunnossaan Suomen EU-selonteosta, joka linjaa maamme lähivuosien EU-politiikkaa.

Keskustan Suuri valiokunta -ryhmän vetäjä Jouni Ovaskan mukaan valtioneuvoston EU-selonteko vastaa tarpeeseen vahvistaa jäsenmaiden taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä toimivalla, tehokkaalla ja tuloksellisella Euroopan unionin päätöksenteolla, joka yhdistää kansalliset ja eurooppalaiset intressit ja vahvistaa Suomen asemaa pohjoisena jäsenmaana.

-Euroopan unionin on kyettävä toiminnallaan tukemaan jäsenmaiden yhteiskuntien ja talouksien uudistumista ja siten vastaamaan ajan kasvaviin haasteisiin. Keskittymällä suuriin talouden, työllisyyden ja turvallisuuden kysymyksiin Euroopan unioni tuo jäsenmaat ulos koronakriisistä entistä vahvempina, kriisinsietokykyisimpinä ja uudistuneina., Ovaska sanoo.

-Sisäisesti toimintakykyinen ja ehyt Euroopan unioni on myös yhä merkittävämpi globaali vaikuttaja. Unionin on toimittava sääntöpohjaisen monenkeskisen järjestelmän toimintakyvyn vahvistamiseksi. Unionin on käynnistettävä uudelleen tiiviimpi yhteistyö Yhdysvaltoihin,  vaikutettava Venäjään demokratia- ja ihmisoikeuskehityksen parantamiseksi ja määriteltävä tarkemmin suhteensa Kiinaan. Unionin on kyettävä strategisesti itsenäisempään toimintaan monilla eri sektoreilla, etenkin talouden, turvallisuuden ja teknologian aloilla, Ovaska sanoo.

Ovaskan mukaan 2020-luku vihreän kasvun ja digitalisaation vuosikymmenenä edellyttää unionilta laajaa politiikkakokonaisuutta ja edistyksellistä näkemystä.  Kulkemalla digitalisaation ja vihreän siirtymän eturintamassa unioni parantaa eurooppalaisten hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Eurooppalaiset panostukset digitalisaatioon sekä bio- ja kiertotalouteen tarjoavat Suomen elinkeinoelämällä näiden alojen edelläkävijöinä uusia viennin vahvistamisen mahdollisuuksia.

-Menestyksellinen EU-politiikka koostuu sisämarkkinoiden syventämisestä, vakaasta talous- ja rahaunionista, korkeatasoisesta koulutus-, tutkimus- ja tiedepolitiikasta, talouksien uudistamisesta digitaalista siirtymää sekä bio- ja kiertotaloutta edistämällä, innovatiivisesta teollisuuspolitiikasta,  kauppasopimusten verkoston laajentamisesta, tasapainoisesta alue- ja rakennepolitiikasta sekä terveys- ja turvallisuusyhteistyön lujittamisesta. 

Kriisiajat ovat opettaneet, kuinka tärkeää on vahvistaa eurooppalaista huoltovarmuutta ja eurooppalaisten kokonaisturvallisuutta, Ovaska kiteyttää.

Ovaskan mukaan Euroopan unionin onnistumisen ratkaisee se, kuinka se kykenee tuomaan konkreettisia tuloksia eurooppalaisten elämänlaadun, toimeentulon, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Euroopan unionin päätöksenteossa on vältettävä ylisääntelyä ja hallinnollista taakkaa, mikä estäisi talouksien elpymistä ja uuden kasvun luomista. -Tänä vuonna käynnistyvä Euroopan unionin tulevaisuuskonferenssi on ratkaisevassa roolissa, kun jäsenmaiden hallitukset, parlamentit ja toimielinten edustajat tekevät linjauksia unionin tulevasta suunnasta. Hallituksen EU-selonteko ja sen perusteellinen eduskuntakäsittely tarjoavat vakaan pohjan Suomen näkemyksen edistämiselle EU:n tulevaisuustyössä, Ovaska sanoo.