Keskustan Ovaskalta kirjallinen kysymys: Turvaako nykyinen lainsäädäntö henkilökohtaisen avun palvelusetelimallin eri osapuolten oikeudet?

14.10.2020

|

Kansanedustaja Jouni Ovaska on jättänyt kirjallisen kysymyksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon tarkastamisesta ja yhdenmukaistamisesta valtakunnallisesti. Kysymyksessään Ovaska toteaa palvelusetelimallin parantaneen mm. palveluiden laatua ja mahdollistaneen vammaisten henkilöiden aidon valinnanvapauden.

  • Malli on myös lopettanut palveluiden pakkosiirrot, mahdollistanut pk-yritysten syntymisen sekä luonut alalle aidot markkinat, Ovaska kertoo.

Ovaskan mukaan palvelusetelien arvoja ei ole kuitenkaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tarkastettu kunnissa koko palvelusetelin olemassaolon aikana, vaikka palveluntuottajien välittömät tuotantokustannukset ovat nousseet tuona aikana jo noin 15 prosenttia.

  • Kehityksen johdosta palvelusetelien arvot ja palveluntuottajille jäävät katteet ovat laskeneet huolestuttavan alhaisiksi kautta maan. Useat yritykset tuottavat henkilökohtaista apua käytännössä tappiollisesti. Tulevaisuudessa tämä vaarantaa palveluiden laadun ja saatavuuden, Ovaska painottaa.

Kysymyksessään Ovaska tiedustelee kunnan järjestämisvelvollisuuden toteutumisesta.

  • Rikkooko kunta vammaispalvelulaista johtuvan erityisen järjestämisvelvollisuutensa, mikäli kunnan määrittämä palvelusetelin arvo on niin alhainen, että se tosiasiassa vaarantaa vaikeavammaisten henkilöiden oikeuden saada henkilökohtaista apua heidän tarpeensa edellyttämällä tavalla, koska kunta ei ole huolehtinut palveluntuottajien liiketaloudellisten edellytysten säilymisestä palvelun tuottamisen suhteen?

Ovaska kysyy myös, turvaako lainsäädäntö nykyisellään osapuolten oikeudet, onko lainsäädäntöä tarpeen muuttaa, jotta osapuolten oikeudet toteutuvat ja vastaako lainsäädäntö YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen vaatimuksia henkilökohtaisen avun osalta (19 artikla).