Järjestöjen tulevaisuus huolettaa

31.8.2020

|

Velkaantumisen ohella koronaepidemia on aiheuttanut valtiolle taloudellisia haasteita, joista yksi on veikkausvoittovarojen merkittävä pienentyminen. Tämän johdosta valtiovarainministeriön budjettiesityksessä järjestöjen avustuksista ehdotetaan leikattavaksi kaikkiaan 127 miljoonaa euroa. 

Järjestöt tekevät äärimmäisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Vallitsevassa tilanteessa, jossa normaaliaikojen kuormituksen ohella kasvava epävarmuus aiheuttaa huolta ja ongelmia lisäten tarvetta matalan kynnyksen tukipalveluille, voi järjestöjen tuesta leikkaaminen aiheuttaa todella merkittävän sosiaali- ja terveyspalvelumenojen kasvun tulevaisuudessa.

Mielestäni ensivaiheessa menetetyt tulot on kyettävä kompensoimaan budjetissa. Pidemmällä aikavälillä ratkaisu ei voi olla sidoksissa Veikkauksen kansalliseen monopoliin, sillä tulevaisuudessakin ongelmapelaamisen osalta on tehtävä Veikkauksen tuloihin vaikuttavia toimia. Järjestöjen rahoitukselle on kyettävä luomaan kestävä pohja, joka ei ole sidoksissa yhteiskunnan rahapelaamiseen.