Keskustan Ovaskalta kirjallinen kysymys: Voiko poliisi hoitaa työtään?

21.10.2020

|

Kansanedustaja Jouni Ovaska on jättänyt kirjallisen kysymyksen luottamuksen vahvistamisesta sisäministeriön ja poliisin sekä kansalaisten ja poliisin välillä. Poliisin toiminta Elokapina-nimisen yhteisön 3.10. Helsingissä järjestämässä mielenosoituksessa on aiheuttanut runsaasti julkista keskustelua. Erityisesti kritiikkiä on kohdistettu poliisin päätökseen käyttää OC-sumutetta.

Poliisihallitus on selvittänyt tapausta ja todennut, ettei se ole havainnut lainvastaista käytöstä poliisin puolesta. Poliisin toimintaperiaatteena on voimankäyttötilanteen välttäminen. Tarve voimakeinojen käytölle voi kuitenkin syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä. Näin näyttää tapahtuneen Elokapinan kohdalla, jossa mielenosoittajat eivät siirtyneet ajoradalta neuvoista, kehotuksista ja käskyistä huolimatta. 

Toisaalta Valtakunnansyyttäjän toimiston erikoissyyttäjä on päättänyt aloittaa asiasta esitutkinnan, jossa selvitetään poliisin toiminnan lainmukaisuutta tilanteessa.

Kansanedustaja Jouni Ovaska korostaa, että poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapaus.

  • Poliisin tulee turvaamisen ohella valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudessa, Ovaska muistuttaa.
  • Poliisihallituksen selvityksen perusteella poliisi näyttää toimineen Elokapinassa oikein tehtävänsä täyttämiseksi. Julkisessa keskustelussa esitetty kritiikki asettaa poliisin toimet kyseenalaiseksi ja aiheuttaa osaltaan perusteetonta epäluottamusta poliisin toimintaa kohtaan. Toisaalta haluan nostaa esiin huoleni siitä, voiko poliisi hoitaa rauhassa sille annettuja tehtäviään.

Kysymyksessään Ovaska tiedustelee hallituksen toimista poliisin toimintaedellytysten varmistamiseksi. Hän haluaa kuulla, millä tavalla hallitus aikoo varmistaa, että poliisilla on jatkossakin mahdollisuus hoitaa työnsä yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi Ovaska kysyy, miten hallitus huolehtii, että luottamus poliisin ja sisäministeriön välillä vahvistuu ja miten hallitus varmistaa, että kansalaisten luottamus poliisin vahvistuu ja että turvallisuuden tunne yhteiskunnassa säilyy myös tulevaisuudessa.