Keskustan Ovaska: Ratkaisun hetket käsillä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa

20.11.2020

|

EU:n on kyettävä auttamaan jäsenvaltioitaan ulkorajoilla pakolaisvirran hallinnassa sekä löydettävä tasapaino solidaarisuuden ja vastuullisuuden välillä.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska osallistui 19.11. korkean tason Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa käsitelleeseen Euroopan parlamentin ja Saksan Bundestag:n järjestämään videokonferenssiin.

Konferenssin avajaispuheenvuorossa Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli korosti, että tilastojen takaa löytyy aina ihminen oman tarinansa kanssa. Hänen mukaansa nämä ihmiset ovat maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ytimessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti omassa avauspuheenvuorossaan, että uudessa maahanmuutto ja pakolaissopimuksessa on kyettävä löytämään tasapaino pakolaisten vastaanottamisen ja ihmissalakuljetuksen vastaisen taistelun välille, sekä varmistamaan asianmukainen kohtelu kaikille, myös heille, jotka eivät ole turvapaikkaan oikeutettuja.

Konferenssin avauksessa puheenvuoron käyttivät myös Saksan Bundestag:n puheenjohtaja Wolfgang Schäuble, Portugalin parlamentin puhemies Eduardo Ferro Rodrigues ja Slovenian kansalliskokouksen puheenjohtaja Igor Zorčič.

Avaustilaisuuden jälkeen käytiin paneelikeskustelu Ursula von der Leyenin, Wolfgang Schäuble ja David Sassolin välillä. Paneelissa eri Euroopan maita edustaneet parlamentaarikot esittivät kysymyksiä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Suomea edusti Keskustan suuren valiokunnan valiokuntavastaava Jouni Ovaska.

Ovaska kuvaa keskusteluja ja koko tapahtumaa tunnelmaltaan hyväksi. Hän painottaa EU-laajuisen ratkaisun tärkeyttä ja kysyi keskustelussa, miten nopeasti on mahdollista päästä sopuun ja onko tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä osoitettu riittävästi resursseja rajamenettelyyn.

  • Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan osalta on päästävä kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jossa EU:n ulkorajat pitävät, jäsenmaiden välillä voidaan taata eurooppalaisten vapaa liikkuvuus, turvapaikkaan oikeutetut sen saavat ja nopeutetun menettelyn kautta puolestaan lähetetään takaisin he, jotka ovat eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan, Ovaska kertoo.

Ovaska kuvaa neuvotteluja kuitenkin haastaviksi.

  • Sopua ei ole helppo saavuttaa, sillä muistissa on vielä vuosien 2015-2016 suuri hallitsematon muuttoliike, mutta juuri sen takia järjestelmä on uudistettava, jotta Eurooppa on paremmin valmistautunut erilaisiin tilanteisiin. Toisaalta eilinen keskustelu osoitti, että yhteinen ratkaisu halutaan löytää, Ovaska päättää.