Kolmostien parantamiselle halutaan jatkoa

24.5.2022

|

Valtatie 3:n yhteysvälin Tampere – Vaasa kolmen vaalipiirin eduskuntaverkosto kokoontui viime viikolla eduskuntatalossa. Esillä oli Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n (SKAL) teettämä selvitys liikenneinfran ja muiden liikenneolojen vaikutuksesta raskaan liikenteen polttoainekulutukseen, matka-aikaan ja CO2-päästöihin. Selvityksen mukaan sujuva liikenne hyväkuntoisilla ja hyvin talvihoidetuilla teillä tuo kustannussäästöjä pienempinä polttoainekuluina, säästyneenä ajankäyttönä ja vähentyvinä päästöinä. Yhtenä esimerkkinä selvityksessä oli rakenteilla olevan Hämeenkyrönväylän kohta VT3:lla.

Käytännön toimenpiteistä kolmostien yhteysvälin Tampere-Vaasa kansanedustajat määrittelivät tärkeimmiksi Väyläviraston investointiohjelman 1A-korin rahoitustarpeen vuosille 2023-2027. Verkoston puheenjohtaja Jouni Ovaskan mukaan verkoston tavoitteena on viedä eteenpäin Vt 3 Hämeenkyrönväylän jatke, Rokkakoski–Hanhijärvi, Vt 3 Alaskylä–Parkano, Vt 3 Koskuen ja Rajalanmäen kohdat Kurikassa sekä Vt 3 ja Vt 19 liittymä Jalasjärvellä. Lisäksi Ovaska nostaa esiin Mansoniemi-Riitiala -kohdan.

Verkosto korostaa myös Laihian Ratikylän investointia ja Jalasjärvi-Laihia -välin saamista osaksi pääväyläasetusta.

Kansanedustajat totesivat, että kaikkia em. kohteita tulee edistää osana isoa linjaa liikennepainopisteen siirtämisessä länteen. Valtatie 3 on merkittävä Suomen huoltovarmuuden kannalta ja yhteyksissä yli Merenkurkun Ruotsiin ja Norjaan. VT3 on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä.