Lautamiesjärjestelmästä luovuttava

16.6.2022

|

Käräjäoikeuksissa vakavimpien ja yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyssä käytetään maallikkotuomareita. Yleensä kokoonpanoon kuuluu kaksi lautamiestä ja yksi ammattituomari. Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ehdottaa toimenpidealoitteessaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lautamiesjärjestelmästä luopumiseksi.

  • Suurin ongelma on lautamiesten valintatapa. Lautamiehet valitaan poliittisesti ja tämä horjuttaa tuomioistuimen riippumattomuutta poliittisista päättäjistä.

Lautamiehenä toimivalla henkilöllä ei ole välttämättä lainkaan lainopillista koulutusta ja oikeudellinen osaaminen voi olla riittämätöntä. Maallikkotuomarien käyttöä on perusteltu muun muassa sillä, että se lisää tuomioistuinten luotettavuutta. Ovaskan mielestä ei ole kuitenkaan täysin selvää, toteutuuko tämä tavoite.

  • Jos oikeudellinen osaaminen ei ole riittävää, voidaanko käräjäoikeuden tuomioiden laadusta olla täysin varmoja. On kuitenkin tilanteita, joissa maallikkotuomarit ovat äänestäneet lainoppineen ammattituomarin kannan kumoon.

Lautamiesjärjestelmään liittyy myös käytännön ongelmia, ja lautamiehet osallistuvat nykyisin aiempaa harvempiin käsittelyihin. Ovaska on jättänyt toimenpidealoitteensa 16.6. myös muiden kansanedustajien allekirjoitettavaksi.