Maa ja metsät Suomelle elintärkeitä – ennallistamiseen yhteinen linja yli hallitus-oppositiorajan

20.10.2022

|

EU-komission ehdotus ennallistamisasetukseksi tavoittelee sinällään oikeita asioita: luontokadon ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämistä.

Ehdotus on kuitenkin Suomen kannalta monella tapaa ongelmallinen. Se ei myöskään huomioi Suomen omia tehokkaita toimia.

Komissio pyrkii anastamaan itselleen lisää toimivaltaa. Ennallistamisvaade voisi koskea miljoonia hehtaareja, joista vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin.

Suomi olisi myös isoimpia maksajia. Komission arvion mukaan kustannukset olisivat lähes miljardi euroa vuodessa.

Bryssel puuttuisi myös ennenkuulumattomalla tavalla asiaan – maan- ja metsien käyttöön – , jonka pitäisi yksiselitteisesti olla suomalaisten omassa päätäntävallassa.

Lisäksi ehdotus heikentäisi vakavasti suomalaisten maan- ja metsänomistajien omaisuuden suojaa.

Alkaneessa eduskuntakäsittelyssä arvioidaan hyvin tarkkaan, että komissio ei ylitä valtuuksiaan. Eduskunnassa tulee katsoa hyvin tarkkaan myös komission ehdotuksen suhdetta omaisuuden suojaan.

Hallituksen kanta ennallistamiseen oli liian väljä. Kantaa – siis Suomen linjaa – pitää tiukentaa eduskunnassa. Siihen tarvitaan yhteistyötä yli hallitus-oppositiorajan.

Lähden osaltani nyt hakemaan ennallistamisesta laajaa parlamentaarista sopua. Isänmaan asian pitää mennä ideologioiden edelle.

Suomi elää maasta ja metsistä. Etenkin metsien kestävä käyttö on Suomelle elintärkeää. Metsien kestävää käyttöä, maamme luontoa ja teollisuuttamme eivät puolusta muut kuin suomalaiset itse.

Jokaisella meistä suomalaisista on vahva luontosuhde. Haluan, että myös sitä voidaan vaalia, kuten olemme vuosisatoja tässä maassa tehneet.

Tarvitsemme kumppaneita Euroopasta, mutta samaan aikaan Suomessa pitää löytää yhteinen ääni, jolla puhumme EU:ssa.