Kiinteistöhankintoja rajaava laki käsiteltävä pikaisesti

20.10.2022

|

Hallitus antoi tänään esityksen, jolla kiristetään ulkomaalaisten kiinteistökauppojen valvontaa.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jouni Ovaskan mukaan (kesk.) eduskunnan valiokuntien pitää käsittelyissä priorisoida nyt annettu esitys. 

  • Mikään ei ole tärkeämpää kuin kansallinen turvallisuus. Nyt annettu lakiesitys antaa työkaluja puuttua entistä tehokkaammin kiinteistökauppoihin ja varmistaa paremmin kansallista turvallisuutta. 

Lakiesityksen mukaan puolustusministeriö saisi laajemmat tiedonsaantioikeudet sekä oikeuden selvittää kiinteistön hankinnan rahoitus ja sen alkuperä.

Ovaska perää kuitenkin lisätoimia.

  • Tämä on välttämätön päivitys. Kuitenkin kiristyksiä on selvitettävä edelleen. Myös muuta kuin kiinteää omaisuutta on arvioita, kuten esimerkiksi asunto-osakkeita.