Metsiä puolustettava myös tulevalla kaudella

20.3.2023

|

Metsäteollisuuden tuotteet muodostivat vuonna 2022 viennistä yli 17 prosenttia. Metsät ja metsäteollisuus ovat omalta osaltaan rakentaneet Suomesta hyvinvointiyhteiskuntaa ja kantavat oman kortensa kekoon myös jatkossa. Metsien käytön ympärillä pyörivä keskustelu on kuluneen vaalikauden aikana ollut surullista kuultavaa. Metsät ansaitsevat puolestapuhujia.

Metsiemme käytössä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus ovat tasapainossa. Metsävaramme ja samalla hiilinielumme ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana ja jatkavat kasvuaan. Suomalainen tapa huolehtia metsistä on hyväksi paitsi yhteiskunnallemme, myös ympäristölle. Nyt tuntuu, että metsien käyttöä vastaan kovinta ääntä pitävät ne, jotka vähiten aikaa metsissä viettävät.

Metsien käytön lisääminen on välttämätöntä, jotta pääsemme irti nykyisestä fossiilitaloudesta. Muovisten pakkausmateriaalien korvaaminen biohajoavilla, sellusta valmistettavat elektroniikkakomponentit ja ekologinen puurakentaminen – nämä ovat esimerkkejä siitä, miten paljon hyvää metsäteollisuus voi ympäristöllemme tehdä. Tarvitsemme avuksemme tutkittua tietoa, Brysselin kabineteista tosiasioita voi muuten olla vaikeaa nähdä.

On tärkeää, että Pirkanmaalla on jatkossakin riittävästi metsäalan osaajia. Riittävän osaajamäärän turvaamiseksi ratkaisevassa asemassa ovat metsäalan koulutuspaikat niin ammatillisella kuin korkeakoulutasollakin. Metsäala tarjoaa työtä ja toimeentuloa myös tulevaisuudessa.

Metsäteollisuuden maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu kasvavan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa 200 miljardilla eurolla. Metsäsektori luo työtä ja hyvinvointia koko Suomeen. Kuka huolehtii tulevalla eduskuntakaudella, että me suomalaiset saamme meille kuuluvan osamme tästä kasvusta? Olen valmis jatkamaan työtä suomalaisten metsien ja metsäteollisuuden puolesta.