Mitkä ovat digittömien oikeudet yhteiskunnassa?

25.10.2022

|

Palveluja tarjotaan yhä enemmän verkossa tai sovelluksissa. Vaikka sähköistyneet palvelut tuovat monelle helpotusta arjen asioiden hoitoon, kaikki eivät kykene niiden käyttöön. Voiko yhteiskunta olla toimiva kaikille, jos palvelut ovat vain verkossa? Miten turvataan niiden asema, jotka eivät kykene käyttämään digiä?

Eduskunnan kuluttajaverkoston puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva kansanedustaja Jouni Ovaska muistuttaa, että digimaailman ulkopuolella oleville on turvattava riittävät peruspalvelut saavutettavasti ja kohtuuhintaan.

”Kehitys, jossa palvelut löytyvät ainoastaan verkosta, vaarantaa yhdenvertaisuuden”, Ovaska painottaa. ”Siksi halusimme järjestää tilaisuuden, jossa tarkastellaan digittömien asemaa ja oikeuksia”, hän kertoo.

Erityisesti julkiset, viranomaisten tarjoamat palvelut tulee saada laajasti saavutettaviksi ympäri Suomen. Yksi ratkaisu tähän voivat olla esimerkiksi yhteispalvelupisteet. Lisäksi tulee varmistaa, että arjen välttämättömät asiat on mahdollista hoitaa myös muutoin kuin verkossa esimerkiksi pankki-, vakuutus- tai sähköyhtiön kanssa.

Yksinkertaisimmillaan kyse on esimerkiksi siitä, ovatko bussi- ja juna-aikataulut saatavilla muuten kuin sovelluksen kautta tai nettisivuilla. Laki ei nykyisellään esimerkiksi suoraan vaadi lähiliikenteen bussiaikataulujen julkaisemista paperisissa muodoissa.