Metsät on meidän

3.11.2022

|

Euroopan komissio on antanut asetusesityksen, joka toteutuessaan edellyttäisi Suomelta kohtuuttoman järeitä toimia luonnon ennallistamiseksi. Ehdotus ei huomioi millään tavalla Suomen omia tehokkaita toimia. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistossa on kuluneen kahden vuoden aikana ennallistettu suoalueita noin 30 hehtaarin verran ja tehty muita ennallistamistoimenpiteitä noin 25 hehtaarin alueella.

Ennallistamista tehdään jo nykyisellään ja se on hyvä asia. Tämä työllistää muun muassa kone- ja metsäalan yrittäjiä. Nyt säädettävässä asetuksessa on kuitenkin kyse metsäomistajien omaisuudensuojan rapauttamisesta. Siinä on kyse toimivallan anastamisesta metsäpolitiikassa, jonka tulisi yksiselitteisesti kuulua jokaisen jäsenmaan omaan päätäntävaltaan.

Komission arvion mukaan kustannukset Suomelle olisivat lähes miljardi euroa vuodessa – kolmanneksi eniten Euroopan maista. Maassamme olisi ennallistettava arviolta 1,2 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2030 mennessä ja 3,6 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2050 mennessä. Ennallistamisvaateessa vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin.

Asetuksessa verrattaisiin nykytilannetta 1950-luvun alun tilanteeseen. Asetelma on kohtuuton, kun huomioidaan, että monet Euroopan maat ovat hakanneet omat metsänsä jo kauan ennen tätä. Näiden maiden ennallistamisvaateet jäisivät huomattavasti harmittomammiksi kuin Suomen, jossa merkittävää asutusta ja metsien raivaamista on tapahtunut vasta tämän jälkeen.

Jokaisella meistä suomalaisista on vahva luontosuhde. Haluan, että myös sitä voidaan vaalia, kuten olemme vuosisatoja tässä maassa tehneet. Metsien kestävää käyttöä, maamme luontoa ja teollisuuttamme eivät puolusta muut kuin suomalaiset itse. Tarvitsemme kumppaneita Euroopasta, mutta samaan aikaan Suomessa pitää löytää yhteinen ääni, jolla puhumme EU:ssa.