Poliittinen tahto vie Euroopan puolustusyhteistyön eteenpäin

27.9.2021

|

Julkaistu HS 27.9.

Osmo Nieminen totesi mielipidetekstissään (HS 21.9.) eurooppalaisen puolustusyhteistyön kaipaavan lisää konkretiaa. Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä. Mielestäni unionin tulisi vahvistaa rooliaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ainakin kolmessa asiassa.

Ensimmäinen liittyy unionin nopean toiminnan joukkoihin. Joukkojen käytettävyyttä tulisi parantaa sopimalla niiden rahoittamisesta EU:n yhteisistä varoista. Rahoituksen ohella myös päätöksentekoa tulisi nykysäännöistä joustavoittaa.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Joseph Borrel esitti vastikään nopean toiminnan joukkojen kehittämistä siten, että unionille perustettaisiin 5 000 sotilaan ”first entry force”. Tarkempaa sisältöä avauksesta ei vielä ole, mutta Afganistanin jälkeen on selvää, että joukkoja on kehitettävä uudelta pohjalta, jotta ne kykenevät reagoimaan hyvin erilaisiin kriisitilanteisiin, kuten evakuointeihin. Nopean toiminnan joukkojen on vastattava toimintaympäristön kehittyviin vaatimuksiin. Toisaalta emme tarvitse uusia nopean toiminnan joukkoja nykyisten ”liian hitaiden” nopean toiminnan joukkojen kylkeen.

Kansallisena tavoitteenamme on jatkaa aktiivista ja monipuolista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Tämä tavoite tulisi kytkeä yhteen unionin puolustusyhteistyön kehittämisen kanssa. Tämän päivän operaatioissa Suomelta ja muilta EU-mailta vaaditaan syvempää sekä monipuolisempaa osaamista. Näihin vaatimuksiin olisi luontevaa vastata edistämällä unionin yhteistä osallistumista kriisinhallintaoperaatioihin. 

Kolmanneksi ja tärkeimmäksi kehittämistarpeeksi nostan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän päätöksenteon. Nykyoloissa päätöksenteko on usein liian hidasta ja kompromissien vesittämää. Mielestäni paras ratkaisu ongelmaan olisi harkiten lisätty määräenemmistöön pohjautuva päätöksenteko.

Konkretian tasolle pääsemisen edellytyksenä on kuitenkin poliittinen tahto. Viime aikojen puheenvuorot viestivät tämän tahdon kasvusta. EU:n tila -puheessaan komission puheenjohtaja von der Leyen kertoi aikovansa kutsua yhdessä presidentti Macronin kanssa koolle Ranskan puheenjohtajakaudella Euroopan puolustusta käsittelevän huippukokouksen. Tämä olisi luonteva paikka edetä konkretiassa myös yllä listatuissa asioissa.

Jouni Ovaska

suuren valiokunnan jäsen

Kansanedustaja (kesk)