Pormestariehdokas Ovaska julkaisi pormestariohjelmansa: ”Me olemme pääkaupunki.”

4.5.2021

|

Tampereen keskustan pormestariehdokas, kansanedustaja Jouni Ovaska julkaisi pormestariohjelmansa tänään tiistaina. Hänen sloganinsa vaaleissa kuuluu: ”Me olemme pääkaupunki.”

  • Vetää nöyräksi pyrkiä Suomen vetovoimaisimman kaupungin pormestariksi. Tampereen, joka loistaa kyselyissä, kun kysytään parasta paikkaa asua tai paikkaa mihin suomalaiset mieluiten muuttaisivat.
  • Me olemme monella mittarilla mitattuna Suomen pääkaupunki: olemme niin sauna-, siipi-, jääkiekko- kuin teatteripääkaupunki. Kohta myös ratikkapääkaupunki, sillä meillä on uusimmat ja suurimmat ratikat.
  • Mutta minä haluan, että me olemme pääkaupunki myös koulutuksen, tieteen ja elinkeinoelämän osalta.

Ovaskan mukaan Tampereen sijainti, hyvä saavutettavuus ja ennakkoluulottomuus ovat etuja, jotka on kyettävä hyödyntämään entistä paremmin. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopisto oli ensimmäistä kertaa hakijamäärältään Suomen suosituin yliopisto.

  • Meidän on haastettava pääkaupunkiseutua, kilpailtava kansainvälisesti sekä oltava entistä houkuttelevampi sijoittautumiskohde myös yrityksille. Kuten edellä olevasta listasta käy ilmi, olemme ensimmäisiä jo nyt monessa. Mutta meillä on mahdollisuus olla kokoamme suurempi vielä laajemmin. Turvallinen, yhteisöllinen ja osaava kaupunki.
  • Emme tarvitse pääkaupungin virallista titteliä ollaksemme pääkaupunki. Riittää, että itse tiedämme, mihin pystymme ja mitä haluamme.

Suomi-foorumi Tampereelle

Pormestariehdokas Ovaskan mukaan Suomen on päästävä nopeasti kiinni kasvun tielle, joka on odotettavissa koronan väistyttyä ja talouden elpyessä. Jotta tässä onnistuttaisiin, Ovaska ehdottaa Tampereella järjestettävää Suomi-foorumia, joka kokoaa yhteen politiikan, elinkeinoelämän ja tieteen toimijat.

  • Tarvitsemme kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden panosta tulevaisuutemme rakentamiseen. Ensin on jaettava yhteinen tilannekuva ja tavoitteet. Ennen kaikkea osaaminen, tiede ja tutkimus ovat lähivuosiemme keskeisimpiä menestystekijöitä. Tarvitsemme innovaatioita ja ideoita.

Ovaskan mukaan Tampere voisi olla jatkossa paikka, joka kokoaa rohkeita ja ennakkoluulottomia toimijoita yhteen.

  • Tampereen on piristettävä entisestään myös suhdetoimintaa ja vaikuttamistyötä Helsingin suuntaan. Meillä on paljon hankkeita, jotka tarvitsevat laajempaa huomiota. Esimerkiksi Suomirata on tulevaisuuden mahdollisuutemme.

Tavoitteina työllisyyden parantaminen, kaupungin siisteys ja turvallisuus sekä kansainvälinen osaamiskeskittymä

Ovaskan mukaan Tampereen kehittämisessä panokset on tulevina vuosina kohdennettava kolmen keskeisen kokonaisuuden ympärille. Nämä ovat työllisyyden parantaminen, kaupungin siisteys ja turvallisuus sekä kansainvälisen osaamiskeskittymän rakentaminen. Ohjelmassaan hän kuvaa tavoitteita seuraavasti.

Puolitetaan Tampereen työttömyys

Työllisyyden kohentumisen suorat ja välilliset vaikutukset turvaavat kaupungin talouden kestävällä tavalla. Keskusta sitoutuu puolueiden yhteistyöhön ja ehdottaa kaikkien valtuustoryhmien yhteistä ”työllisyysnyrkkiä”, jonka tehtävä on etsiä keinot työllisyyden puolittamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä.

Suomen siistein ja turvallisin kaupunki

Kotikaupungissa on tunnettava olevansa turvassa. Turvallisuuteen tulee panostaa varmistamalla, että asuinalueet eivät eriydy, vaan alueita kehitetään tasapuolisesti ja ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä. Tampereesta tehdään Suomen siistein kaupunki. Kaupungin puhtaanapitoon panostetaan. Kadut pidetään puhtaina roskista ja talvisin lumesta.

Kansainvälinen osaamiskeskittymä

Tampereesta tulee rakentaa kansainvälises­ti tunnettu, monialainen osaamiskeskittymä. Osaamiskeskittymässä on hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti kaikkia Tampereen op­pilaitoksia, nykyistä paremmin myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarjoajia. Osaamiskeskittymässä yhteistyön tulee olla sujuvaa niin opetus- ja tutkimusorganisaati­oiden, julkisen sektorin kuin elinkeinoelämän välillä.

Osaamiskeskittymässä hyödynnetään tun­nistettuja vahvuusaloja sekä globaaleja megatrendejä. Sen pohjana tulee olla valtion kanssa solmittu ekosysteemisopimus ja sen strategiset alueet. Tämän ohella erityishuo­miota tulee kiinnittää kiertotalouden tar­joamiin mahdollisuuksiin: Tampereen tulee olla Suomen kiertotalouspääkaupunki.