Saavutettava Tampere menestyy

19.6.2021

|

Julkaistu Tamperelaisessa 19.6.

Pirkanmaa muodostaa laajan yhtenäisen työssäkäyntialueen, jonka keskuksena on Tampere. Tämä tulee ottaa kaupungin kehittämisen lähtökohdaksi myös liikennettä kehitettäessä.  Kun pohdimme keinoja Tampereen korkean työttömyysprosentin laskemiseen, yksi keino on saavutettavuuden parantaminen.

Tampere ja sen kehyskunnat kasvavat entistä enemmän yhteen. Tämä tarkoittaa liikettä niin Tampereen suuntaan kuin täältä muualle. Kaupunkimme keskustan on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla myös tulevaisuudessa. Yksityisautoilun edellytykset on varmistettava, mikä tarkoittaa, ettei ruuhkamaksuja oteta käyttöön Tampereella. On myös ymmärrettävä, että joukkoliikenne ei ole kaikkien pirkanmaalaisten käytettävissä. Joukkoliikenteen vuoroja maakunnasta Tampereelle onkin lisättävä nykyisestä.

Tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi nousee kattava ja sujuva lähijunaverkosto, joka ulottuu kehyskuntiin. Lähijunan seisakepaikkoihin on investoitava ja ulotettava verkosto myös kehyskuntien ulkopuolelle. Raideliikennettä on kehitettävä myös laajemmin. Suomiradan ohella päärataan on investoitava. Tampereelta on päästävä sujuvasti niin etelään kuin pohjoiseen. 

Tampere ja tamperelaiset työpaikat tulee olla saavutettavissa myös pyörällä. Kevyen liikenteen väyläverkkoa on kehitettävä ja se on suunniteltava kattavaksi sekä toimivaksi Tampereen ja kehyskuntien alueella. Erityisesti jatkossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kevyenliikenteen väylät pidetään myös talvikaudella kunnossa. Pyöräilyn turvallisuutta on lisättävä, ja lukittavat ja valvotut pyöräparkit on tuotava osaksi katukuvaa. 

Saavutettava kaupunki on paitsi veto- mutta myös pitovoimatekijä. Tulevaan pormestariohjelmaan on kirjattava selkeät tavoitteet Tampereen saavutettavuuden edistämiseksi.