Keskustan Ovaskalta kirjallinen kysymys:

29.6.2021

|

Miten hallitus puuttuu akuuttiin uimaopettajapulaan?

Pirkanmaalla useat kunnat (Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Lempäälä) ovat kertoneet vaikeuksista saada uimakouluja järjestettyä pätevien uimaopettajien puutteen vuoksi. Kuntien edustajat kertovat, että avoinna olleisiin tehtäviin ei määräaikaan mennessä saatu hakemuksia Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) koulutuksen suorittaneilta uimaopettajilta.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska pitää tilannetta vakavana.

  • On selvää, että tämä tilanne tulee valitettavalla tavalla näkymään tämän sukupolven uimataidossa. Tilannetta synkistää entisestään se, että koronarajoitusten vuoksi monella paikkakunnalla myös koulujen uintikäynnit ovat jääneet pois, Ovaska toteaa.

Suomessa uimaopettajien koulutusta antaa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH), jonka koulutusta edellytetään uimaopettajilta. Ovaskan mukaan nyt tulisi selvittää, miksi päteviä uimaopettajia ei ole riittävästi.

  • On kysyttävä, miksi uimaopettajista on pulaa. Kurssitarjontaa on maan kattavasti olemassa. Kysymys kuuluu: miksi tehtävään ei ole enempää vetovoimaa? Tämä pitää nopeasti selvittää ja korjata, Ovaska painottaa.

Ovaska korostaa, että uimataito on tärkeä jokaiselle kansalaiselle. Sen oppimisen edellytyksistä on pidettävä hänen mukaansa kiinni.

  • Uimataito on tuhansien järvien maassa tärkeä kansalaistaito, josta on pidettävä kiinni. Tänä juhannuksena hukkui ainakin yhdeksän ihmistä. Näitä tilastoja ei pidä synkistää. Tarvitsemme nopeasti lisää uimaopettajia, Ovaska korostaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Ovaska perää vastausta seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä syyt ovat tänä kesänä ilmenneen uimaopettajapulan taustalla,

Miten hallitus puuttuu akuuttiin uimaopettajapulaan,

Mihin toimiin hallitus ryhtyy uimaopetuskoulutuksen ja uimaopettajien tehtävien vetovoiman lisäämiseksi?