Sote-yhtiöidemme toiminnan jatkuvuus varmistettava

24.2.2021

|

Lauantain Aamulehti saattoi nostaa monen pirkanmaalaisen verenpaineita, sillä siinä uutisoitiin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävät sote-lait asettaisivat nykymuodossaan pirkanmaalaisten julkisomisteisten osakeyhtiöiden, tekonivelsairaala Coxan, Sydänsairaalan ja Fimlabin tulevaisuuden kyseenalaiseksi.

Tiiviisti kuvattuna, ongelman ytimenä on esityksen tulkinta, joka rinnastaa tulevien hyvinvointialueiden omistamat osakeyhtiöt yksityisiin toimijoihin. Esityksessä yhtiöiden kautta tuotettua palvelua ei nähdä hyvinvointialueen omana palvelutuotantona, eikä niiden kautta siten täyty velvoite hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannon järjestämisestä.

Tämä olisi Pirkanmaan näkökulmasta täysin järjetöntä. Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab ovat julkisomisteisina yhtiöinä osoittaneet erinomaisuutensa: ne ovat kustannustehokkaita ja saavat asiakkailta hyvää palautetta. Hoito on saavutettavissa inhimillisen matkan päässä ja sen laatu on ollut erinomainen.

Lakia on eduskuntakäsittelyssä muutettava ja esitystä käsittelevä sosiaali- ja terveysvaliokunta on saatava ymmärtämään näiden yhtiöiden merkitys niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Tässä tarvitaan nyt malttia ja maalaisjärkeä eikä vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen sektorin välillä.