Suomalaisten odotuksiin ei vastata

28.8.2023

|

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) pitää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ensi vuoden talousarvioesitystä liikenteen osalta pettymyksenä.

  1. Talousarvioehdotus on pettymys suomalaisille autoilijoille. Kaikki liikenteen asiantuntijat ja ammattiautoilijat ovat vaatineet lisäyksiä perusväylänpitoon. Valitettavasti tiestön korjausvelka jatkaa kasvuaan Purran budjettiehdotuksen myötä.
  1. Perussuomalaiset ovat keskustan ohella vaatineet perusväylänpitoon lisää rahaa. Sipilän ja Marinin hallitukset onnistuivat lisäämään panostuksia. Herääkin kysymys, miksei Perussuomalaiset pysty tähän, vaikka puolueella on sekä valtiovarain- että liikenneministerin salkut.


Ovaska muistuttaa, että hallitusohjelmassa on luvattu mm. parempikuntoisia teitä, sujuvia tietoliikenneyhteyksiä kautta Suomen, liikenneturvan parantamista sekä koko Suomen väyläverkoston kehittämistä.

  1. Purran talousarvioesitys ei anna hallitusohjelman tavoitteille lainkaan tukea. Ristiriitaisuus kesän ohjelman ja nyt julkaistujen lukujen välillä on valtava. Ensi vuonna perusväylänpidon määrärahatasoa ollaan laskemassa, maaseudun ihmisille ja huoltovarmuudelle tärkeiden yksityisteiden valtionavustuksista leikataan pois kolmannes, ihmisten asiointipalveluiden kannalta tärkeiltä laajakaistahankkeilta valtionrahoitus ollaan viemässä kokonaan pois sekä kevyen liikenteen väylien rakentamisrahoihinkin iskee säästöleikkuri.
  1. Tämä on kokoomuslaista keskittämispolitiikkaa, jonka sanansaattajaksi ministeri Purra on valjastettu.


Ovaska pitää hallitusohjelmaan kirjattua neljän miljardin euron liikennepakettia silmänkääntötemppuna. Sitä ollaan rahoittamassa valtion omaisuudesta saatavilla myyntituloilla.

  1. On kyseenalaista siirtää normaaleja kehysmenoja tällaiseen erillisratkaisuun varsinkin, kun väyläinvestointien loppurahoitusta ollaan jättämässä tulevien hallitusten murheeksi. Menokehykset tulisi mielestäni pitää mahdollisimman kattavana, jotta kaikkia valtion menoja voidaan arvioida osana kokonaisratkaisua ja taloudenpitoon saadaan pitkäjänteisyyttä.

Ovaskan mielestä hallituksen investointipolitiikassa paistaa läpi myös puoluepoliittiset päämäärät vastuullisen rahankäytön sijasta.

  1. Esimerkiksi asiantuntijaselvityksissä hukkainvestoinniksi luokiteltuun Turun tunnin junaan olisi varaa laittaa jopa puoli miljardia euroa. Samalla rahalla voitaisiin laittaa Suomen kuoppaiset tiet kuntoon sekä korjata huonokuntoisia raiteita ja siltoja. Se palvelisi paremmin koko maan kehittämistä, elinkeinoelämää ja huoltovarmuutta.

Ovaska on hämmästynyt, kuinka valtiovarainministeripuolue Perussuomalaiset on unohtanut ennen eduskuntavaaleja antamansa liikenteen vaalilupaukset, jossa tähdennettiin mm. maantieliikenteen ensisijaisuutta, polttoaineiden hinnanalennuksia sekä tukea kuljetusyrittäjille.

  1. ”Se, että emme korjaa teitämme on sama kuin emme kävisi hammaslääkärissä. Jokainen, joka on ajanut Suomen maanteillä tietää tämän”. Näillä sanoilla Perussuomalaiset vastasi Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:n kyselyyn ennen vaaleja. Mitä suomalaisten pitäisi tästä ajatella nyt?
  1. Purran talousarvioesityksessä maantieliikenteestä säästetään ja edellisen hallituskauden lopussa valmiiksi saatua esitystä ns. kuljetusyrittäjien ammattidieselistä ei edistetä lainkaan.