Härskiä menettelyä ja huonoa valmistelua

17.8.2023

|

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti palveluverkon kehittämisen periaatteet äänestysten jälkeen maanantaina. Kuitenkin jo keskiviikkona julkaistiin karsintalista, joka keskittäisi pirkanmaalaisten sote-palvelut ja ajaisi ne alas monelta paikkakunnalta.

Keskustan pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska on pöyristynyt härskistä menettelystä ja sanoo sen olevan huonoa hallintoa.

”Kunnille ei kerrottu mitään etukäteen. Nyt saamme lukea lehdistä, että Pirkanmaalla järjestetään näennäiset kuulemiset nopealla aikataululla. Pettymys monessa kunnassa on suuri.”

Ovaska perää tasavertaisten palveluiden toteutumista eri puolella Pirkanmaata:

”Poliittisissa pöydissä tehdään nyt päätöksiä siitä, miten lähipalvelut tulevat tulevien vuosien aikana toteutumaan. Ikäihmisten kuljettaminen pitkin maakuntaa ei käy Keskustalle. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava inhimillisen ja laadukas hoiva kohtuullisen matkan päästä kotoa. Pitkäaikaisen hoivan tarve tulee olla lähellä omaa asuinpaikkaa, jotta yhteys omiin läheisiin säilyy hoidon aikana.”

Ovaskan mukaan hyvinvointialue lähtee esityksellään kylmälle keskittämisen tielle. Esimerkiksi vuodepaikkojen tarve väestön ikääntyessä ei vähene, vaan päinvastoin kasvaa.

”Meille Keskustassa lähipalvelut ovat arvovalinta ja oikeudenmukaisuuskysymys. Tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on jatkossakin saatava läheltä, ja niitä on kehitettävä ihmisten tarpeet edellä. Keskusta ei hyväksy palvelujen keskittämistä, koska se ei ratkaise sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia. Hyvinvointialueita koskevien päätösten tärkein tavoite tulee olla ihmisten hyvä hoito ja sujuvat palvelut ”, Ovaska linjaa.

Ovaska kääntää katseensa erityisesti kokoomukseen ja sosiaalidemokraatteihin, joilla on käytössään lähes puolet aluevaltuuston paikoista. Hän toivoo, että pirkanmaalaiset ovat tiiviisti yhteydessä valtuutettuihin ja valmistelijoihin, että järjettömät esitykset saadaan torpattua.

”Kenen käsissä koko palveluverkon uudistustyö on? Nyt julkisuudessa puhutaan lähinnä vuodeosastoista, ja samaan aikaan valmistelu muiden palveluiden alasajosta jatkuu toisaalla”, Ovaska kysyy.