Tampere elinvoimaiseksi yhteistyöllä

11.4.2019

|

Tampere on Sisä-Suomen johtavia kaupunkeja. Varsinkin nykyisten infrahankkeiden avulla kaupungilla on potentiaalia haastaa pääkaupunkiseutua. Näiden hankkeiden aiheuttamien kustannusten vuoksi Tampereen talous on kuitenkin uusien haasteiden edessä, sillä kaupungin velka on kasvanut jo yli miljardiin euroon.

Siksi tarvitaan määrätietoista suunnittelua ja ideoita, joilla kaupungin elinvoimaisuus taataan myös tulevaisuudessa ja mittavammilta veronkorotuksilta säästytään. Verotulojen kannalta ratkaisevaa on korkean tuottavuuden työpaikkojen ylläpitäminen seudulla. Monet valmistuvat korkeakoulutetut haluaisivat jäädä Tampereen seudulle, mutta heille ei ole tarjolla kiinnostavaa oman alan työtä. Pääkaupunkiseudun monipuolisemmat työllisyysmahdollisuudet vetävät puoleensa, jolloin kaupungin verotulot vuotavat ulos.

Mitä asialle voisi tehdä? Oulu on tunnettu esimerkki onnistumisestaan. Pohjoisesta sijainnistaan huolimatta se on onnistunut luomaan innovatiivisen ympäristön, joka houkuttelee teknologia-alan yrityksiä ja työntekijöitä ympäri Suomea. Oulu on onnistunut tässä keskittymällä omiin vahvuuksiinsa sekä panostamalla koulujen ja yritysten yhteistyöhön.

Tampereen korkeakoulukentällä on perinteisesti löytynyt vahvaa osaamista niin teknilliseltä kuin kaupalliselta alalta, mikä luo suotuisaa pohjaa vireälle elinkeinoelämälle. Korkeakoulujen ja työelämän yhteyttä täytyykin aktiivisesti vahvistaa sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus käyttää intoaan ja osaamistaan tuoreiden ajatusten esille tuomiseksi. Tänä vuonna yhdistynyt Tampereen yliopisto antaa erinomaiset lähtökohdat kehittää tätä puhtaalta pöydältä. Poliittiset päättäjät voivat edesauttaa tilannetta luomalla edellytyksiä hedelmälliselle yhteistyölle.

Oppilaitokset-yritykset-kaupunki, tämän yhteistyön avulla Tampere pysyy elinvoimaisena ja luo korkeakoulutetuille mahdollisuuden jäädä työskentelemään ja kehittämään paikkakunnan sekä koko maakunnan elinkeinoelämää.