Tampere tarvitsee erityisopettajakoulutusta

13.9.2022

|

Vetovoimaiset Tampere ja Pirkanmaa houkuttelevat muuttajia koko maasta. Väkiluvun ennustetaan kasvavan lähivuosina ja -vuosikymmeninä, ja myös työikäisten määrä näyttää Tampereen kaupunkiseudulla lisääntyvän. Opettajatarvekaan ei siis kotiseudullamme ole vähenemässä.

Olemme kuitenkin havahtuneet viime vuosina kehitykseen, joka osoittaa erityisopettajien akuutin tarpeen. Tampereella ei kyseistä koulutusta ole ollut saatavilla, joten puute kouluissamme näkyy selvästi. Maakuntaamme vaivaakin valtava työvoimapula.

Jotta voimme vastata peruskoulun ja toisen asteen vaatimuksiin, meidän on koulutettava lisää erityisopettajia ja huolehdittava että opettajia riittää ympäri Pirkanmaata. Oppilaitoksista kantautuu huolestuttavaa viestiä oppilaiden uupumuksesta, tuen tarpeesta ja ohjauksen puutteesta.

Erinomainen lääke olisi hankkia Tampereen yliopistoon erityisopettajan/erityispedagogiikan koulutusohjelma. Se täydentäisi oivallisesti jo nyt menestyvää ja vetovoimaista kasvatustieteellistä koulutustamme ja varmistaisi lapsillemme ja nuorillemme entistä parempaa tukea oppimiseen.