Uusi pormestariohjelma tuo paljon hyvää Pohjois-Tampereelle

17.8.2021

|

Tampereen uusi pormestariohjelma julkaistiin perjantaina 13.8. Ohjelma syntyi hyvässä yhteistyössä pormestarikoalition viiden ryhmän toimesta.

Sen perustana on linjaus, jonka mukaan kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisän ja turvallisen ympäris­tön rakentaminen, sujuva liikkuminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen. Ohjelmassa näkyy aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vahvasti kaupungin pohjoisosien kehittäminen.

Uusia omakotitalotontteja kaa­voitetaan Ojalaan ja Nurmi-Sorilaan, jossa tähtäimenä on puutaloalue. Pientalorakentamisen edistäminen mainitaan myös täydennysrakentamisen tärkeänä keinona.

Tam­pereen järvi- ja luontomatkailun edistämiseksi tehdään laaja-alainen tiekartta. Teisko-Aitolahti -alueen luontomatkailun arvo kaupungin vetovoimatekijänä nostetaan esiin. Maisansalon alueen kehittäminen käynnistetään matkailun konseptikilpailulla.

Pitkään keskustelussa ollut Aitolahden ja Teiskon haja-asutusalueen rantoja koskeva selvitys laaditaan. Tarkoituksena on helpottaa loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vapaa-ajan käytöstä pysyvään asumiseen.

Valtuustokauden alussa etsitään myös ratkaisu tasa­taksan käyttöönotolle Teiskon alueella.

Teiskolaisille nämä linjaukset ovat pitkäaikaisia tavoitteita. On hienoa, että ne saatiin nyt osaksi pormestariohjelmaa. Seuraavaksi tärkeintä on valvoa, että ne viedään myös käytäntöön.