Keskustan Ovaska: Jäitä hattuun Heinäluoma

11.8.2021

|

Kansanedustaja Jouni Ovaska rauhoittelee SDP:n helsinkiläistä kansanedustajaa Eveliina Heinäluomaa, joka syytti Keskustan ehdotuksen kansallisista ilmastosopimuksista olevan hallitusohjelman vastainen. Heinäluoma sanoi 10.8. lähettämässään tiedotteessa ehdotuksen heikentävän alueiden pitkäjänteistä kehittämistä.

Ovaskan mukaan nykyiset MAL-sopimukset päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä. Kyse ei tähän hallituskauteen sidotusta esityksestä, vaan tavoitteena on avata jo nyt keskustelua siitä, miten jatkossa eri alueet otetaan mukaan sopimusmenettelyn piiriin.

  • Jo tällä hetkellä ympäri maata niin pienet kunnat kuin kaupungit tekevät paljon sen eteen, että ne olisivat hiilineutraaleja. MAL-sopimukset ovat olleet hyödyllinen väline tässä työssä. Esimerkiksi kotikaupunkini Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakentaminen, liikenneratkaisut ja energiantuotanto ovat juuri keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ovaska toivoo, että ilmastotavoitteet ja teot otettaisiin koko maassa paremmin ja koordinoidummin haltuun. 

  • Meillä on erilaisia verkostoja kuten tärkeä Hinkukunta-työ. Kuitenkin vain osa Suomen kunnista tai maakunnista on tässä mukana. Kansallisilla ilmastosopimuksilla pystyttäisiin motivoimaan ja innostamaan paikallisia toimijoita ja kuntia entistä paremmin.

Ovaskan mukaan Keskusta haluaa kaikki toimijat mukaan ilmastotyöhön. Siksi hän kummeksuu Heinäluoman väitettä, jonka mukaan eri alueet asetettaisiin vastakkain.

  • Miksi emme palkitsisi myös pienempiä kuntia ja maakuntia heidän tekemästään työstä?

Ovaska sanoo, että keskuskaupungit, kehyskunnat ja niitä ympäröivät maaseutumaiset kunnat tarvitaan kaikki mukaan ilmastotyöhön. 

  • Taistelu ilmastonmuutosta vastaan käydään ennen kaikkea kaupungeissa. Parannetaan siis yhteistyötä eri alueilla. Ehdotuksemme vastaa myös tähän tarpeeseen.