Kansanopistoilla merkittävä rooli kotoutumisen edistämisessä

21.11.2022

|

Torstain Nokian Uutisissa oli Leena Kaasisen kirjoitus suomalaisten ikääntymisestä ja työperäisen maahanmuuton tarpeellisuudesta. Kaasinen osui naulan kantaan nostaessaan esiin huolen ikäihmisten hoitoon osallistuvien maahanmuuttajien kielitaidosta. Etenkin hoitoalalla, jossa kielimuurista johtuvat virheet voivat olla kohtalokkaita, on tähän ongelmaan kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kansanopistojen edustajat vierailivat muutama viikko sitten eduskuntaryhmämme jututettavana. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja kielitaidon opettaminen makaa tällä hetkellä hyvin vahvasti heidän harteillaan. Kansanopistoilla on kuitenkin erinomainen valmius hoitaa tätä tehtävää kunniakkaasti. Rahaa toki tarvitaan. Opistot ovat ottaneet merkittävän roolin esimerkiksi nyt sotaa Ukrainasta paenneiden kotouttamisessa ja venyneet omien resurssiensa äärirajoille.

Hallitus on antanut eduskunnalle lokakuun alussa esityksen kotoutumislain kokonaisuudistuksesta. Sivistysvaliokunta käsitteli esitystä ja totesi lausunnossaan, että kunkin maahanmuuttajan kotoutumisen onnistumisessa keskeistä on hyvät väestösuhteet ja yhteiskunnan vastaanottavuus. Siitä vastuu on kaikilla osapuolilla. Valiokunta piti kannatettavana sitä, että lakimuutoksilla turvataan maahanmuuttajien mahdollisuudet osallistua nykyiseen tapaan vapaan sivistystyön maksuttomaan kielikoulutukseen.

Suomessa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa. Osaajapula tulee kasvamaan monilla aloilla. Eduskunnan tulee tulevillakin kausilla lisätä toimia kotoutumisen edistämiseksi.